Geen nadelige effecten op korte en lange termijn te verwachten voor de gezondheid. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft nader onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de toegepaste vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG) bij de Plas van Heenvliet.

Uit het onderzoek blijkt dat er zowel op korte termijn als op de lange termijn geen nadelige effecten te verwachten zijn voor de gezondheid van de gebruikers van het toekomstige recreatieterrein bij de Plas van Heenvliet.

Zowel op de korte als op de lange termijn levert de vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet geen nadelige effecten op voor de publieke gezondheid. De GGD gaat er daarbij van uit dat de grond wordt afgedekt met een schone leeflaag en het terrein wordt ingericht als recreatieterrein zonder woonfunctie. De samenvatting van het advies is hieronder opgenomen en te lezen. 

Huidige situatie

Eerder heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond al aangegeven dat er geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn in de huidige situatie. Hoewel de aangebrachte grond niet voldoet aan de toepassingsnormen heeft de GGD laten weten dat gezien de onderzoeksresultaten en de situatie bij de plas er met het oog op de volksgezondheid geen directe maatregelen nodig zijn. De locatie waar de grond is gebruikt is niet vrijelijk toegankelijk voor publiek. Het terrein waar de grond is toegepast is afgedekt, zodat direct contact met en verwaaiing van de grond wordt voorkomen. Uit het onderzoek van het waterschap blijkt dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater is geconstateerd.

Nadere uitwerking oplossingen

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de juridische positie van de gemeente. Dit onderzoek en alle andere onderzoeken worden gebruikt voor de uitwerking van mogelijke oplossingen die wenselijk zijn voor de toegepaste vervuilde thermisch gereinigde grond. De Combinatie en de afzonderlijke contractuele partijen binnen de Combinatie hebben van de gemeente een aansprakelijkstelling ontvangen, waarin zij aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane situatie en mogelijke kosten, schade en risico’s die voortvloeien uit deze situatie nu en in de toekomst.  

Voor vragen met betrekking tot de gezondheid kan men contact opnemen met team Gezondheid en Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 – 433 98 94