Naar aanleiding van het grondonderzoek en de resultaten hiervan van 22 februari 2018, heeft het waterschap Hollandse Delta aanvullend onderzoek uitgevoerd bij de Plas van Heenvliet naar het oppervlaktewater.

Onderzoek waterschap

Na uitgebreide oppervlaktewater bemonstering door het waterschap Hollandse Delta (uitgebreid met Benzeen en Tolueen) zijn geen overschrijdingen waargenomen. Regelmatig worden door het waterschap (in fysieke zin) milieuvluchten uitgevoerd. De gegevens die hierbij zijn verkregen zijn later in het veld beoordeeld. Er zijn geen lozingen door afvloeiing aangetroffen. 

Stand van zaken

Hoewel de aangebrachte grond niet voldoet aan de toepassingsnormen hebben de DCMR Milieudienst Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond laten weten dat gezien de onderzoeksresultaten en de situatie bij de plas er met het oog op de volksgezondheid nu geen directe maatregelen nodig zijn. 

Gezondheidsrisico’s zijn volgens de GGD niet te verwachten. De locatie waar de grond is gebruikt is niet vrijelijk toegankelijk voor publiek. Het terrein waar de grond is toegepast is afgedekt, zodat direct contact met en verwaaiing van de grond niet mogelijk is. Ook is er geen contact tussen de grond en het oppervlaktewater. Uit het onderzoek van het waterschap blijkt dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater is geconstateerd. 

Nadere onderzoeken

De huidige situatie geeft de gemeente (en de andere partijen) de mogelijkheid om het nader onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het RIVM naar de uitsluiting van gezondheidsrisico’s af te wachten. Op basis van deze onderzoeksgegevens en de gegevens uit het juridisch onderzoek van de gemeente wordt vervolgens uitgewerkt welke oplossingen er mogelijk en wenselijk zijn voor de thermisch gereinigde grond.

Voor vragen met betrekking tot gezondheid kan men contact opnemen met team Gezondheid en Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 – 433 98 94.