Afgelopen maand is de gemeenteraad van Brielle geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Waterschap Hollandse Delta heeft in januari ook de vergunning verleend aan de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet om in de plas te mogen storten. Zodra de werkzaamheden aan de Plas van Heenvliet worden hervat, worden de inwoners van Zwartewaal en de Dorpsraad Zwartewaal hierover geïnformeerd.