Sinds 22 februari 2018 zijn de analyseresultaten uit het onderzoek naar de grond van de Plas van Heenvliet bekend.

Het onderzoek bevestigt de aanwezigheid van vluchtige stoffen in de grond, waaronder benzeen, tolueen en oplosmiddelen. Enkele van deze stoffen overschrijdt de normen die gelden in wet- en regelgeving voor het toepassen van grond. Daarnaast zijn er in kleine concentraties fluorverbindingen in de grond aangetroffen. Dit zijn stoffen waar geen normen voor zijn. Het rapport ligt op dit moment bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond en het Waterschap Hollandse Delta ter beoordeling.

Gezondheidsrisico’s zijn volgens de GGD niet te verwachten. De locatie waar de grond is gebruikt is niet vrijelijk toegankelijk voor publiek. Het terrein waar de  grond is toegepast is afgedekt zodat direct contact met en verwaaiing van de grond niet mogelijk is. Ook is er geen contact tussen de grond en het oppervlaktewater. Ondanks dat de aangebrachte grond niet voldoet aan de toepassingsnormen hebben de DCMR Milieudienst Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond laten weten dat gezien de onderzoeksresultaten en de situatie bij de plas er nu geen directe maatregelen nodig zijn.

Waar ligt de grond?

Het verwerken van de grond heeft plaatsgevonden op de noordoost rand van de Plas van Heenvliet. Het is niet in het water van de plas aangebracht. Bijgaande foto geeft de onderzochte locatie weer.

Voor vragen met betrekking tot gezondheid kan men contact opnemen met team Gezondheid en Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 – 433 98 94.