Met onderstaand formulier kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen uit de burgerlijke stand, zoals b.v.:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte geregistreerd partnerschap
  • ontbindingsakte geregistreerd partnerschap

Let op:

  • U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of overlijden heeft plaatsgevonden.
    Een bewijs van echtscheiding dient aangevraagd  te worden in de gemeente waar het huwelijk destijds voltrokken is.
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen kunt u uitsluitend aanvragen in uw woonplaats.

Bent u woonachtig in het buitenland?  Are you an European citizen?

Bent u woonachtig in het buitenland en daardoor niet in het bezit van DigiD maar een andere voorziening? Dan kunt u onderstaand formulier gebruiken met de digitale voorziening van het land waar u woont.

Are you an European citizen? You can apply for the documents in english with the digital authentification of your country. The municipality Brielle works with eIDAS: the European electronic identification and trust services.