De dienstverlening aan inwoners van de gemeente Brielle, in het kader van Werk en Inkomen, wordt uitgevoerd door de gemeente Nissewaard, afdeling Werk en Inkomen. Voor algemene informatie en digitale dienstverlening over Werk en Inkomen kunt u terecht op de website van de gemeente Nissewaard:

Loket Brielle(externe link)

Plein Werk & Inkomen

Op het Plein Werk & Inkomen in Spijkenisse ( in het stadhuis aan de Raadhuisplein) kunt u terecht voor toeleiding naar werk, intakegesprekken, tijdelijke uitkeringen, of toeleiding naar taalonderwijs. Ook is er een eigen trainingscentrum. Klanten kunnen een budgettraining, een sollicitatietraining, of een workshop houding en gedrag of persoonlijke verzorging volgen. Ondernemers kunnen het Plein Werk & Inkomen gebruiken om workshops over een bepaalde bedrijfstak te geven. Verder is het Plein Werk & Inkomen heel geschikt voor speedmeets en introductiebijeenkomsten met werkgevers.

Bijstandsuitkering digitaal aanvragen

Gemeenten Brielle en Nissewaard werken met een nieuw systeem om een uitkering aan te vragen: een online vragenlijst die gegevens die al bekend zijn, automatisch invult. De online vragenlijst is te vinden op:
Nissewaard.nl/bijstandsuitkering(externe link)
Voordeel is dat de aanvraag thuis op de computer ingevuld kan worden op een moment dat het beste uitkomt. Bewijsstukken van inkomens- en leefsituatie kunnen meteen meegestuurd worden door ze te uploaden. Als alle bewijsstukken direct meegestuurd worden, kan de gemeente sneller beoordelen of de aanvrager recht heeft op een uitkering.

DigiD

Voor de online aanvraag is een DigiD nodig. Mensen die geen DigiD hebben, moeten die eerst aanvragen op www.digid.nl(externe link) en kunnen daarna een uitkering aanvragen.

Wie geen toegang heeft tot internet, kan gebruik maken van de computers op het Plein Werk en Inkomen. Wanneer iemand hulp of advies wilt bij de aanvraag, dan kan men contact opnemen met de gemeente Nissewaard via 14 0181. De gemeente zoekt dan samen met de inwoner naar de beste manier om te helpen bij de aanvraag.

Contactgegevens

Het bezoekadres van het Plein Werk & Inkomen: Stadhuis, Raadhuislaan 106 in Spijkenisse.
Het telefoonnummer is 14 0181. Spreek hier de gemeentenaam Nissewaard in. 
Het Plein Werk en Inkomen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Meer contactinformatie vindt u op de website van de gemeente Nissewaard.(externe link) 

Participatieverklaring

Per 1 januari 2017 is het ondertekenen van de participatieverklaring verplicht voor nieuwkomers met een inburgeringsverplichting. Veel gemeenten, waaronder Brielle, bieden al in 2016 een participatieverklaringstraject voor erkende vluchtelingen die nieuw in de gemeente zijn komen wonen.

Wat is de participatieverklaring?

Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. De ondertekening van de participatieverklaring wordt verplicht voor alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht.

Wat is een participatieverklaringstraject?

In een participatieverklaringstraject worden afspraken gemaakt nieuwkomers die een inburgeringsplicht hebben over hun inzet en houding gedurende hun eerste maanden en jaren van verblijf in Nederland. Het traject start met een aantal bijeenkomsten waar het belang van integratie in de Nederlandse samenleving wordt benadrukt, waar onder de noodzaak van werken.

De participatieverklaring heeft betrekking op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving.

Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. De nieuwkomer wordt gewezen op de beschikbare ondersteuning vanuit Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. De deelname aan het traject is een voorwaarde voor het ondertekenen van de participatieverklaring. Het tekenen van de participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van het inburgeringexamen en is de start van de inburgering.

Wat is het doel van het participatieverklaringtraject?

Het participatieverklaringstraject kent meerdere doelen. De nieuwkomer krijgt niet alleen informatie over de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject is ook bedoeld om de nieuwkomers welkom te heten en een band tot stand te brengen tussen de nieuwkomer, de gemeente en de Nederlandse samenleving. De nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in Nederland en de gemeente. Ook worden zij geïnformeerd en weerbaar gemaakt tegen misbruik en uitbuiting. Via het traject worden nieuwkomers daarnaast in aanraking gebracht met relevante voorzieningen ten dienste van een snelle inburgering en integratie.Tot slot is een belangrijk doel de nieuwkomers aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt.