Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
Als u binnen de gemeente van de verplichte route wilt afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Gang van zaken

Meer informatie over gang van zaken gemeente Brielle bij verkeer en vervoer

--

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de stoffen die u wilt vervoeren en in welke hoeveelheden
  • de laad- of losplaats in de gemeente
  • de gewenste route
  • het tijdstip van vervoer
  • de naam van uw bedrijf
  • goedkeuring van het voertuig door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • uw vergunning en chauffeursdiploma voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

 

Contact

afdeling RO
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ro@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening