Op 18 januari 2021 is gestart met het herinrichten van de Thoelaverweg. De route de stad in is aantrekkelijker gemaakt door de aanplant van een laanstructuur. De bomen, waaronder iepen, esdoorns, lindes en populieren, zijn dit voorjaar nog  langs de weg geplant. De sfeer van de historische vesting wordt daardoor al voelbaar vanaf de provinciale weg. Klassieke materialen en nieuwe bomen aan weerszijden van de rijbaan zullen de route naar de vesting begeleiden. De Thoelaverweg is veiliger en overzichtelijker gemaakt en voetgangers hebben extra ruimte gekregen. Bezoekers van Brielle parkeren hun auto zo veel mogelijk buiten de vesting op de daarvoor bestemde bezoekersparkeerplaats met openbaar toilet. 
 

10-04-2021

Thoelaverweg weer bereikbaar voor verkeer

Vanaf vandaag is de Thoelaverweg weer bereikbaar voor verkeer. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het eerste project van de Binnenstad-en Havenvisie waarvan de werkzaamheden 18 januari waren gestart. Het doel van deze werkzaamheden is dat bezoekers van Brielle in de toekomst hun auto zo veel mogelijk buiten de vesting parkeren op de daarvoor bestemde bezoekersparkeerplaats. De Thoelaverweg is veiliger en overzichtelijker gemaakt en voetgangers  hebben extra ruimte gekregen.

De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen en het resultaat mag er dan ook zijn. Het  asfalt, dat voor automobilisten comfortabel was , is verdwenen. Aan beide zijden van de weg zijn trottoirs aangelegd, omgeven door bomen. Er zijn klassieke materialen, zoals keien en gebakken klinkers, gebruikt en de gelijkwaardige kruisingen zijn verhoogd. 

Wethouder Van der Kooi: “Met bijvoorbeeld de nieuwe bomen en de - hergebruikte - gezaagde keien is de allure toegevoegd aan de Thoelaverweg die het verdient! Bovendien zorgen deze keien ervoor dat er niet te hard gereden wordt.”

Prachtige laanstructuur

De route de stad in is aantrekkelijker gemaakt door de aanplant van een laanstructuur. De sfeer van de historische vesting wordt daardoor al voelbaar vanaf de provinciale weg. Klassieke materialen en nieuwe bomen aan weerszijden van de rijbaan zullen de route naar de vesting begeleiden. De bomen, waaronder iepen, esdoorns, lindes en populieren, zijn dit voorjaar nog  langs de weg geplant.

De Kaaistraat wordt, aansluitend aan dit werk, in dezelfde stijl vernieuwd. De werkzaamheden worden ook door de firma JARO uit Stellendam uitgevoerd en duren volgens planning tot vrijdag 7 mei 2021. De “Bouwapp” kan tijdens deze werkzaamheden gebruikt worden om geïnformeerd te worden over de voortgang of om vragen te stellen. 

18-01-2021

Start uitvoerende werkzaamheden aan de Thoelaverweg

Maandag 18 januari 2021 zijn de uitvoerende werkzaamheden aan de Thoelaverweg en het parkeerterrein bij de Jumbo gestart, het eerste project uit de Binnenstad-en Havenvisie. Tijdens de werkzaamheden blijven de omliggende bedrijven (via omleidingsroutes) voor verkeer bereikbaar. Het verkeer richting centrum wordt omgeleid met gele borden. Eind januari en begin februari zal de Albert Heijn middels een doorsteek met rijplaten toegankelijk zijn. De Jumbo is rond die tijd vanuit de vesting het beste te bereiken. Als de eerste tientallen meters van de nieuwe straat gereed zijn, komt er ook een doorsteek van rijplaten aan de kant van de rotonde richting de Jumbo. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven. Tijdens de werkzaamheden kan “de bouwapp” gebruikt worden. Deze app informeert gebruikers over de voortgang en maakt het stellen van vragen eenvoudig.

10-01-2021

Start werkzaamheden Thoelaverweg/parkeerterrein

De voorbereidende werkzaamheden aan de Thoelaverweg en het parkeerterrein starten vanaf 11 januari 2021.  

De herinrichting bestaat uit het verwijderen van het asfalt, het aanleggen van een 30 km/u zone inclusief bijpassende gebakken klinkers. Ook zal er een laanstructuur worden aangebracht door het aanplanten van bomen.

De bezoekersparkeerplaats wordt voorzien van toilet en informatieborden, zodat de toerist zich gelijk welkom voelt. De Kaaistraat wordt, aansluitend aan dit werk, in dezelfde stijl vernieuwd en eenrichtingsverkeer de stad uit.

Het doel van deze werkzaamheden is dat bezoekers van Brielle in de toekomst hun auto zo veel mogelijk buiten de vesting zullen parkeren op de daarvoor bestemde bezoekersparkeerplaats achter de Jumbo. De Thoelaverweg wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt en voetgangers en fietsers krijgen extra ruimte. Bezoekers van Brielle worden via de nieuwe Thoelaverweg als vanzelf naar het bezoekersparkeerterrein geleid. De werkzaamheden worden door de firma JARO uit Stellendam uitgevoerd en duren tot ongeveer eind april 2021.

07-07-2020

Gemeenteraad geeft groen licht

Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de binnenstad- en havenvisie. Het deelontwerp dat als eerste in uitvoering gaat is de Thoelaverweg, één van de entreegebieden van Brielle. Naar alle waarschijnlijkheid starten de werkzaamheden in januari 2021.