Er zijn subsidiegelden beschikbaar voor de verbetering van de toegankelijkheid van panden met een openbare functie!

De gemeente Brielle wil dat personen met een handicap zelfstandig gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen. De gemeente stelt hiervoor subsidiegelden beschikbaar.

Winkeliers, horecaondernemers en overige eigenaren van openbaar toegankelijke panden komen in aanmerking voor een subsidie ter verbetering van de toegankelijkheid van hun zaak. De subsidie bedraagt 50% van de kosten. Voor het bouwkundig oplossen van een knelpunt geldt een maximum van € 2.500,00, voor het laten uitvoeren van een toegankelijkheidstoets geldt een maximum van € 500,00.

Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.   

Heeft u vragen over of opmerkingen op de subsidieregeling? Neem dan contact op met Angelique van Oers, e-mail jjm.vanoers@brielle.nl.