Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.  De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn.

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u uw stempas niet ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de verkiezing bij de gemeente binnen zijn. Het mondelinge verzoek kunt u tot vrijdag 12 maart 12.00 uur doen.