Op zoek naar een stage?

De gemeente Brielle heeft leuke en interessante stageplaatsen. De stagemogelijkheden variëren van snuffelstages tot afstudeerstages. Samen met de stagiair zorgt de gemeente graag voor een stage op maat waarbij theorie aansluit op de praktijk en andersom. Ook vindt de gemeente het van belang dat de stage aansluit bij de verwachtingen van zowel de stagiair als de gemeente.

Wil je stage lopen bij de gemeente Brielle?

De grote variëteit aan taken en beleidsvelden bieden veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, bouwkunde, financiën, samenlevingszaken, bestuursadvisering, administratieve ondersteuning etc.

Reageren

Het bureau personeel en organisatie (P&O) coördineert alle stages binnen de gemeente. Stageverzoeken kunnen worden gericht aan het bureau P&O.

Stuur een brief en CV naar:

per post:
   Gemeente Brielle
   Bureau P&O
   Postbus 101
   3230 AC Brielle

per e-mail
   vacatures@brielle.nl

Welke voorwaarden stellen wij aan stages?

Brielle biedt graag leerlingen en studenten uit de gemeente Brielle van (V)MBO, HBO en WO de mogelijkheid om stage te lopen. Stagiaires hebben geen dienstverband bij de gemeente, maar tekenen een stageovereenkomst. Een stageovereenkomst teken je als je tot overeenstemming komt over de gemaakte afspraken. Tijdens je stage zorgt jouw school voor een WA- en ongevallenverzekering.

Stagevacatures

Misschien zoek je een bepaald soort stage die niet in het overzicht staat. Of wil je stagelopen bij een afdeling die nu geen stageplaats aanbiedt. In die gevallen kun je een stageverzoek insturen.

Wat zien we graag terug in het stageverzoek en cv?

  • Welke opleiding (studierichting, niveau en leerjaar) volg je op dit moment?
  • Over welke periode wil je stage lopen?
  • Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd vanuit de opleiding?
  • Welke kennis en vaardigheden heb je opgedaan in eerdere stageperiodes?
  • Welke competenties moet je vanuit jouw opleiding ontwikkelen?
  • Welke leerdoelen heb je voor jezelf bepaald voor deze stageperiode en hoe verwacht je dat een evt. stageperiode bij Brielle daar een bijdrage aan kan leveren?
  • Heb je of vervul je een bijbaantje waarin relevante kennis en vaardigheden hebt opgedaan m.b.t. jouw studierichting?
  • Wat zijn je hobby's?