Logo Geuzenakkoord Wij gaan de verbindging aan

Geuzenakkoord

Op 28 oktober 2019 was de startbijeenkomst voor het ontwikkelen van het Geuzenakkoord (lokaal sportakkoord).  Onder het motto “Wij gaan de verbinding aan!”.  Zij vormden daarmee het kernteam van het te maken Geuzenakkoord.

In oktober 2020  is het definitieve Geuzenakkoord  door  24  partijen ondertekend.  

Waarom een Geuzenakkoord?

Sport en bewegen vinden we belangrijk in Brielle, voor iedereen. Meedoen levert gezonde mensen op. Met een goede conditie, brede vaardigheden, grote vriendenkring. Kortom: met een fysiek, mentaal en sociaal Gezonde Leefstijl. Het meedoen lukt nu nog goed, maar de ontwikkelingen tonen een minder positief toekomstbeeld (geleidelijk teruglopende ledentallen, almaar toenemende druk op vrijwilligers, groeiende financiële zorgen). Om te voorkomen dat dit verder afzakt. 

 

Wat  is het Geuzenakkoord?

Er is een Kernteam gevormd met vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van sport, (bewegings-)onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en bedrijfsleven. Gezamenlijk doel is verbindingen tussen deze gebieden leggen, sport en bewegen inzetten als middel en bijdragen aan een gezonde leefstijl van de inwoners. Over hoe dat te realiseren hebben deze partners elkaar gevonden.  Dat is vastgelegd in een set van afspraken door alle 24  betrokken partijen: het Geuzenakkoord (in basis de aanpak van het Nationaal Sportakkoord).

                                                                                                                         

Uitvoering

Het Geuzenakkoord 2020-2022 wordt integraal ontwikkeld en uitgevoerd. Met de samenwerking van sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en beleidsadviseur van de gemeente in het kernteam. Een kernteam is eigenaar van het Geuzenakkoord en blijft na de ondertekening van het definitieve akkoord bestaan. Kelly van Dijk, combinatiefunctionaris en werkzaam bij stichting PUSH, leidt het  kernteam van  de betrokken partijen en ziet er op toe,  dat de gezamenlijke afspraken nageleefd worden. 

Budget

Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord ( in gemeente Brielle het Geuzenakkoord) is er een budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Met een Geuzenakkoord) ontvangt de gemeente in 2020,  2021 en 2022  een uitvoeringsbudget waarmee de afspraken van  het Geuzenakkoord in gang gezet kunnen worden.

Contact

Voor meer informatie over het Geuzenakkoord, kunt u contact opnemen met: Kelly van Dijk k.vandijk@stichting-push.nl