Logo Geuzenakkoord Wij gaan de verbindging aan

Er is een Kernteam gevormd met vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van sport, (bewegings-)onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en bedrijfsleven. Gezamenlijk doel is verbindingen tussen deze gebieden leggen, sport en bewegen inzetten als middel en bijdragen aan een gezonde leefstijl van de inwoners. Dat is vastgelegd in een set van afspraken door alle 24  betrokken partijen: het Geuzenakkoord (in basis de aanpak van het Nationaal Sportakkoord).       

Waarom een Geuzenakkoord (Sportakkoord)?

Sport en bewegen vinden we belangrijk in Brielle, voor iedereen. Meedoen levert gezonde mensen op. Met een goede conditie, brede vaardigheden, grote vriendenkring. Kortom: met een fysiek, mentaal en sociaal Gezonde Leefstijl. Het meedoen lukt nu nog goed, maar de ontwikkelingen tonen een minder positief toekomstbeeld (geleidelijk teruglopende ledentallen, almaar toenemende druk op vrijwilligers, groeiende financiële zorgen). Om te voorkomen dat dit verder afzakt. 

Website Sportiefvoorneaanzee

Uit bijeenkomsten van de sportakkoorden (in gemeente Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle) bleek dat er veel behoefte is aan een centrale plaats waar inwoners lokale sport- en beweegactiviteiten gemakkelijk kunnen vinden. Vooruitlopend op de fusie tussen de drie gemeenten is besloten samen te werken aan één gezamenlijke website met de naam www.sportiefvoorneaanzee.nl(externe link)

De website is bedoeld om het sport- en beweegaanbod van verenigingen, clubs, sportscholen enz. op één plaats vindbaar te maken voor inwoners. Iedere sport- en beweegaanbieder heeft een eigen pagina op de website waarop zij hun eigen aanbod kunnen promoten. Daarnaast geeft de website informatie over een gezonde leefstijl en financiële ondersteuning om te kunnen sporten en bewegen.

Uitvoering

Het Geuzenakkoord 2020-2022 wordt integraal ontwikkeld en uitgevoerd. Met de samenwerking van sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en beleidsadviseur van de gemeente in het kernteam. Een kernteam is eigenaar van het Geuzenakkoord en blijft na de ondertekening van het definitieve akkoord bestaan. Kelly van Dijk, combinatiefunctionaris en werkzaam bij stichting PUSH, leidt het  kernteam van  de betrokken partijen en ziet er op toe,  dat de gezamenlijke afspraken nageleefd worden. 

Budget

Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord ( in gemeente Brielle het Geuzenakkoord) is er een budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Met een Geuzenakkoord) ontvangt de gemeente in 2020,  2021 en 2022  een uitvoeringsbudget waarmee de afspraken van  het Geuzenakkoord in gang gezet kunnen worden.

Contact

Voor meer informatie over het Geuzenakkoord, kunt u contact opnemen met: Kelly van Dijk k.vandijk@stichting-push.nl