U kunt een urgentieverklaring aanvragen als u voldoet aan onder andere volgende eisen.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U verkeert buiten uw schuld in een onhoudbare situatie.
  • Uw inkomen komt niet boven de van toepassing zijnde inkomensgrens uit.
  • U woont minimaal 1 jaar zelfstandig op uw huidige adres

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. Bijvoorbeeld:

  • De noodsituatie is niet uw schuld. Is er sprake van een huurschuld of gedwongen verkoop? Dan krijgt u alleen een urgentieverklaring als u daar zelf niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt. Of als uw partner - die alles betaalde met zijn of haar salaris - is vertrokken.
  • U kon het probleem niet voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om een huis te vinden.

De gemeente onderzoekt altijd of u echt in een noodsituatie zit. Soms is een medische keuring nodig.

Gang van zaken

Indien u voor urgentie in aanmerking denkt te komen dan kunt u op de openingstijden van het Wmo-loket een formulier voor urgentie aanvragen. De consulent zal dan samen met u bekijken of de reden van urgentie zinvol is om daadwerkelijk een urgentie-aanvraag in te dienen. Er is namelijk een beperkt aantal urgentiegronden mogelijk.

De consulenten van de afdeling Voorzieningen kunnen u hierover meer vertellen.

Meenemen

Voor uw urgentieaanvraag kunt u bij de afdeling WMO een speciaal hiervoor bedoeld aanvraagformulier krijgen, waarin u de gevraagde informatie kunt opnemen.

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

Contact

afdeling WMO
tel. 14 0181
email: wmo@brielle.nl