De gemeente Brielle voert ten aanzien van de verkoop en verhuur van gemeentegrond een vaststaand beleid.

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen of huren.

Wanneer geeft de gemeente de grond niet uit?

 • Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen.
 • Als er kabels en leidingen in de grond zitten, zal uitgifte van het perceel meestal niet mogelijk zijn.
 • De eigenaar van de kabels en leidingen bedingt namelijk vrijwel altijd dat de leidingen moeten liggen in openbaar gebied.
 • Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen, maar onder voorwaarden is verhuur van de groenstrook wel mogelijk.

Voornemens te verkopen

 • Burg. A.P. van den Blinklaan 8 in Vierpolders, twee percelen aan de achterkant.
 • Warmoezenierstraat 34 in Brielle, één perceel aan de achterkant.
 • Gootsehoek 91 in Zwartewaal, één perceel aan de zijkant.
 • Vaart 29 in Brielle, één perceel aan de zijkant.
 • Witte de Witstraat 8 in Brielle, één perceel aan de zijkant.
 • Dijckpotingen 3 in Vierpolders, één perceel aan de voorkant.
 • Almondeweg 72 in Brielle, één perceel aan de zijkant.
 • Rik 7B in Brielle, één perceel
 • Kloosterweg 54 in Brielle, één perceel aan de achterkant. 
 • Stadhouder 49 in Brielle, één perceel aan de zijkant. 
   

De huur- en verkoopprijzen van openbaar groen of andere grond zijn:

 • bij koop openbaar groen: € 74,00 per m2
 • bij koop andere grond: € 148,00 per m2
 • bij huur: € 0,75 per m2  per jaar

Een verzoek tot aankoop/huur van een perceel openbaar groen moet schriftelijk worden gericht aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle
t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 101
3230 AC Brielle.

Hieronder kunt u het door u gekozen formulier online invullen en versturen:

Snippergroen (aanvraag)