Het Sint Catharijnehof is een bijzondere plek in Brielle die meer aandacht verdient. In de zomer van 2020 is een eerste schetsontwerp van het Sint Catharijnehof gepresenteerd in de Brielse tafel pop-up store. In najaar 2020 en januari 2021 is het ontwerp verder uitgewerkt samen met het kerkbestuur, de eigenaar van 'De Smaeck van Brielle' en de omwonenden.

Het ontwerp

In het ontwerp voor het Sint Catharijnehof ligt de focus op meer verblijfskwaliteit. Onder andere door het toevoegen van bolgewas in het gras, nieuwe bomen en het verharden van het gras bij het verzetsmonument. Hierdoor ontstaat er een mooi pleintje die gebruikt kan worden bij herdenkingen. Aan de achterzijde van de kerk (zijde Wellerondom) is het plan om de entree op te ruimen. Onder andere door het samenvoegen van verkeersborden, zodat het zicht op de Catharijnekerk vanaf het Wellerondom vrij wordt gemaakt. Daarnaast is het plan om bij de entree drie parkeerplekken te laten vervallen en ruimte te maken voor het parkeren van fietsen. De drie plekken worden elders aan het Catharijnehof gecompenseerd. Tot slot wordt aan de gemeente Brielle een bronzen beeld van Willem van Oranje geschonken die een plek krijgt aan de achterzijde van de kerk.

Plankaart Sint Catharijnehof (Buro Lubbers)

Stand van zaken

Het voorlopige ontwerp is na gesprekken met belanghebbenden in februari 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De planning is om deze zomer te starten met de uitvoerende werkzaamheden en ze af te ronden in september 2021. 

Bekijk het voorlopige ontwerp Sint Catharijnehof (pagina 6 t/m 8)