Als een woninginstelling (corporatie, woningbedrijf, woningvereniging of woningstichting) of projectontwikkelaar in de gemeente seniorenwoningen wil bouwen, dan kan de gemeente een financiële bijdrage geven voor de bouw van seniorenwoningen. Burgers kunnen hiervoor geen bijdrage krijgen.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder u een financiële bijdrage kunt krijgen, hangen af van de aard en omvang van uw project.

Gang van zaken

De procedure hangt af van de aard en omvang van uw project. Neem hierover eerst contact op met de gemeente.

Meenemen

Een bouwplan met plattegrond en een situatieschets.