De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Voorwaarden

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Gang van zaken

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat;
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

Naar het formulier aansluitleiding naar hoofdriool

Kosten

Aan het aansluiten op en het gebruik maken van de gemeentelijke riolering zijn kosten verbonden.
De retributieverordening en de verordening rioolrechten zijn elders op de website te raadplegen.

Contact

afdeling BOR
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl