Merkt u dat het riool verstopt zit?

Als u een verstopping in de riolering heeft, is er een aantal zaken dat u moet weten voordat u er iets door de gemeente aan kunt laten doen. Let op: aan het laten ontstoppen van de riolering zijn kosten verbonden!

Als u huurder bent, neem dan contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering. 

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de riolering binnen uw perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is gemeentegrond. Bij een verstopping kunt het beste eerst contact opnemen met de gemeente zodat zij u advies kunnen geven. Tijdens kantooruren kunt u bellen met telefoonnummer 0181-471111 en buiten kantooruren kunt u bellen met de boodschappendienst van de gemeente Brielle, tel.nr. 0181 – 471290.

Om te bepalen wie de reparatie of het ontstoppen betaalt, is het belangrijk om te weten om welk gedeelte van de riolering het gaat.

De gemeente verhelpt geen verstoppingen binnenshuis en binnen de perceelsgrens.

Verstopping binnenshuis kunt u controleren door de afvoeren te testen. Loopt het water van de gootsteen goed weg, maar van het toilet niet? Dan is er waarschijnlijk binnenshuis een verstopping. Dit kunt u laten verhelpen door een loodgieter of rioleringsbedrijf. Als het water op meerdere plaatsen niet goed doorstroomt, zit de verstopping waarschijnlijk in de huisaansluiting. Dit kunt u controleren door het ontstoppingsstuk op te (laten) graven. U bent aansprakelijk als de verstopping in uw deel van de riolering zit.

Veel verstoppingen worden veroorzaakt door verkeerd rioolgebruik. Een verstopping kunt u voorkomen door er voor te zorgen dat er geen textiel, zand, luiers, maandverband, schoonmaakdoekjes en vaatdoekjes in de afvoer terecht komen. Ook jus, vloeibaar frituurvet en olie zijn vaak veroorzakers van een verstopt riool.

Kijk wat u wel en niet door gootsteen, toilet en afvoerputje mag spoelen op www.nietinhetriool.nl(externe link)