Water is voor ons heel belangrijk. We drinken het, koken ermee, wassen ons en spoelen het toilet ermee door. Per persoon gebruiken we gemiddeld tussen de 120 en 140 liter water per dag. Al het water dat we gebruiken, gaat via de wc, de gootsteen of het doucheputje naar het riool. Dit is afvalwater.

Ook regenwater loopt het riool in, via de kolken op straat en de regenpijpen langs het huis. Al het water in de riolering gaat via buizen en gemalen naar de rioolwaterzuivering van waterschap Hollandse Delta. Daar wordt het water gezuiverd en komt het weer in een rivier of een kanaal terecht. Daarmee is de cirkel rond.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van het afvalwater.

Binnen de kernen van de gemeente Brielle ligt er ruim 80 km riolering onder de grond. De oudste delen daarvan zijn al meer dan 60 jaar oud. Vaak is dit zogenaamde ‘gemengde riolering’, waarbij het afvalwater en het regenwater via één rioolstelsel worden afgevoerd. Op enkele plaatsen echter wordt regenwater apart opgevangen en afgevoerd via regenwaterriolering. Dit is ‘gescheiden riolering’. Dat komt de capaciteit van het riool ten goede. De gemeente onderhoudt haar rioolstelsel door het regelmatig te reinigen, te inspecteren, te repareren en delen te vervangen.