Het Restauratiefonds Gevelstenen is een initiatief van de werkgroep Gevelstenen in samenwerking met de Stichting Erfgoedgilde den Briel.

Gevelstenen zijn waardevol voor Brielle:

  • De gevelstenen zijn van cultuurhistorische waarde en zijn vaak onderdeel van een monumentaal pand. De oudste gevelstenen dateren uit de periode voordat huisnummers werden ingevoerd. De gevelstenen dienden als herkenningsteken. 
  • De gevelstenen zijn van beeldbepalende waarde in het historische  straatbeeld.
  • De gevelstenen hebben een toeristische waarde. Er is een wandelroute door de binnenstad langs de gevelstenen en de gidsengroep organiseert gevelstenenwandelingen. Op deze manier kunnen bezoekers het verhaal achter de diverse gevelstenen leren kennen.  
  • Eigenaren van panden met een cultuurhistorisch waardevolle of beeldbepalende gevelsteen komen in aanmerking voor een subsidie voor de restauratie van de gevelsteen.

Doel is Briels erfgoed in stand te houden. 

Via onderstaand formulier kunt u uw aanvraag inzenden. 

Restauratiefonds Gevelstenen