Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

Raadscommissies

De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over voorstellen die het college aan de gemeenteraad wil doen en over andere zaken die tot het werkterrein van de commissies behoren. De vergaderingen zijn openbaar; sommige onderwerpen kunnen echter in een besloten vergadering worden behandeld. De vergaderingen worden voorafgaand aan de raadsvergaderingen gepland.

Raads- en commissievergadering live meekijken(externe link)

Na de uitzending blijven de uitzendingen beschikbaar in het archief. Daar zijn ze ook doorzoekbaar op bijvoorbeeld agendapunten, sprekers en partijen.

De gemeente Brielle kent de volgende raadscommissies:

  • Commissie Bestuurlijke zaken en middelen
  • Commissie Grondgebied
  • Commissie Samenleving

Spreken in commissies

Iedereen kan in de commissie het woord voeren over onderwerpen, die op de agenda van de betreffende commissie staan en over onderwerpen, die binnen het taakveld van de commissie vallen.

Griffier is de heer B.J. Nootenboom
Telefoon 0181-471118
e-mail: griffie@brielle.nl


De griffier wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de commissiegriffier,
mevrouw J.M.S. Mooldijk-van Pelt
Telefoon 0181-471110
e-mail: griffie@brielle.nl

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • benoemingen e.d. van personen
  • een besluit waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft gestaan
  • zaken, waarop het klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Wie de commissie wil toespreken moet zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier de heer B.J. Nootenboom.

Bij de aanmelding dient u het onderwerp op te geven en uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt maximaal vijf minuten het woord.