In onderstaand overzicht ziet u de komende vergaderingen van commissies of gemeenteraad van de gemeente Brielle.

maandag 6 december: Commissie Samenleving
dinsdag 7 december 2021: Commissie Grondgebied
woensdag 8 december 2021:      Commissie bestuurlijke zaken en middelen 
woensdag 22 december 2021:       Gemeenteraad

De commissies en gemeenteraad vergaderen in de raadzaal van het stadhuis. De vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via de webcast vanaf 20.00 uur. Deze uitzending kunt u samen met de agenda vinden onder brielle.raadsinformatie.nl. De vergadering is online in beeld te volgen.

Wilt u de raad of commissie toespreken, dan moet u zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer B.J. Nootenboom. Telefoon 0181 - 471118. E-mail: griffie@brielle.nl. Als u zich heeft aangemeld als inspreker, ontvangt u van de griffier nadere informatie.