In onderstaand overzicht ziet u de komende vergaderingen van commissies of gemeenteraad van de gemeente Brielle.

Maandag 1 maart 2021:    Commissie samenleving
Dinsdag 2 maart 2021: Commissie grondgebied
Dinsdag 9 maart 2021:  Commissie bestuurlijke zaken en middelen
Dinsdag 23 maart 2021: Gemeenteraad 

Er zijn uiteraard de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Zo wordt er vergaderd zonder publiek. De vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via de webcast. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van openbaarheid.

De vergadering is online in beeld te volgen. Wilt u de raad toespreken, dan moet u zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer B.J. Nootenboom. Telefoon 0181-471118. E-mail: griffie@brielle.nl.

Bij het inspreekrecht, wordt natuurlijk de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen.