In 2018 heeft u als inwoner van Brielle een nieuwe gemeenteraad gekozen. We zijn nu ruim 3 jaar verder en weet u nog wie nu in de raad zitten?

Kunt u niet meer de namen en gezichten herinneren; de raads- en commissieleden krijgen in de terugkerende rubriek ‘Raads-/commissieleden in beeld’ de komende periode weer een podium voor een nieuwe kennismaking. In deze rubriek worden de raads- en commissieleden opnieuw in beeld gebracht aan de hand van de terugkerende vragen.

Jan Wolters - fractievoorzitter CDA

Jan Wolters, fractievoorzitter CDA

 

In 2018 heeft u als inwoner van Brielle een nieuwe gemeenteraad gekozen. We zijn nu ruim 3 jaar verder en weet u nog wie nu in de raad zitten?  

Kunt u niet meer alle namen en gezichten herinneren; de raads- en commissieleden krijgen in een terugkerende rubriek ‘Raads-/commissieleden in beeld’ de komende periode weer een podium voor een nieuwe kennismaking. De fractievoorzitters van IBGB, de VVD, het CDA, de PvdA en ONS Brielle komen als eerste in beeld en aan het woord. Deze week een bijdrage van Jan Wolters, fractievoorzitter van het CDA.


‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt? ’

 Op veel dingen die we als gemeenteraad hebben gerealiseerd, ben ik trots. Alles doen we tenslotte voor onze inwoners. Als ik er toch een uit moet pikken dan is dat het nieuwe dorpshart van Zwartewaal waar we als CDA de aanzet toe hebben gegeven. Na Vierpolders is nu ons andere dorp aan de beurt.

 

‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken? ‘

Van de situatie op de woningmarkt krijg ik jeuk. Door de opstelling van Vestia raakt Brielle steeds meer sociale huurwoningen kwijt en worden er nog nauwelijks betaalbare woningen gebouwd. Dat moet anders.

 

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?

‘Ik ben blij dat ik in Nederland, in Brielle, mag wonen. We leven in vrijheid en mogen zeggen en vinden wat we willen. In dat licht vind ik het belangrijk dat onze inwoners kunnen en mogen meepraten over wat de gemeente doet. Dus niet praten over maar met onze inwoners.

 

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

 De Sint-Catharijnekerk steekt er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit. Het is ons belangrijkste monument en grootste publiekstrekker. De kerk is niet van de gemeente en wordt voor een groot deel in stand gehouden door vrijwilligers. Mensen die er graag tijd in steken om ook anderen ervan te kunnen laten genieten.


 

Frits de Reus - fractievoorzitter IBGB

Frits de Reus - fractievoorzitter IBGB

‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt? ’ 

Als fractievoorzitter van de nieuwe partij IBGB ben ik trots dat wij snel na de verkiezingen een brede coalitie hebben kunnen smeden, zeker in het licht van het dramatische verloop van de huidige Landelijke formatie. De vele punten in het coalitieprogramma op het gebied van financiën, woningbouw plannen, fusie van de gemeenten tot Voorne aan Zee, sociale voorzieningen en Binnenstad- en havenvisie zijn voortvarend opgepakt. Trots ben ik ook op mijn fractiegenoten en onze wethouder Robert van der Kooi die er steeds voor zorgen dat we scherp blijven op alle onderwerpen die we voor krijgen geschoteld.

 

‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken? ‘

Vorming van de gezamenlijke inwoners partij met Hellevoetsluis en Westvoorne die de belangen van de inwoners van Voorne aan Zee gaat vertegenwoordigen in de nieuwe raad en in de regio. In de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zullen we zorg moeten dragen dat de belangen van alle inwoners behartigd moeten worden zodat we gezamenlijk sterk vertegenwoordigd worden in de regio en meer voor elkaar krijgen. 

 

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?

‘Vrijheid betekent voor mij dat iedereen zich in Brielle veilig voelt. De Watergeuzen hebben ons niet voor niets van de Spanjaarden bevrijd in 1572. Vrijheid is iets wat we moeten koesteren omdat dit in vele landen niet vanzelfsprekend is en bevochten moet worden.

 

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom? 

Mijn favoriet van de Rijksmonumenten in Brielle is de Jacobskerk in de Voorstraat. De Jacobskerk staat prachtig in het gevelbeeld van de Voorstraat en is in de vorige eeuw gerestaureerd. De Jacobskerk heeft een prachtige kap in de vorm van een scheepsromp. En ook in de kerk is met een dokterspraktijk het beeld van de gevels en het plafond subtiel en mooi zichtbaar gebleven.

Frans-Joost Heijboer - fractievoorzitter VVD

Frans-Joost Heijboer - fractievoorzitter VVD 

‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt?’ 

Trots ben ik op de projecten die ondanks de lastige periode van Covid uitgevoerd zijn. Op de Thoelaverweg is de verkeersveiligheid duidelijk verbeterd. Tevens heb ik mij namens de VVD hard gemaakt, en ben ik trots op de bouwprojecten Monseigneur Smitstraat, de Nicolaas Pieckstraat, de voormalige Rijks HBS en het dorpshart Zwartewaal.

 

Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken?‘

Bestuurlijke traagheid bij de vorming van de nieuwe gemeente. Er zijn veel zaken die geharmoniseerd moeten worden voor 1 januari 2023. De dienstverlening moet doorgang vinden na de fusie, maar niet alles hoeft al geharmoniseerd te zijn. Daar gaat de nieuwe raad over hoor ik regelmatig in de fusiecommissie. Mijn handen jeuken om de positieve resultaten van de fusie zichtbaar te krijgen.

 

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?'

Vrijheid betekent voor mij dat ik vrij ben om naar eigen inzicht te handelen en mij als raadslid in te kunnen zetten voor het algemene belang voor alle inwoners van de gemeente. Daar hoort ook bij dat niet iedereen het altijd eens kan zijn over de genomen besluiten.

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

Moeilijk om er een te kiezen met zoveel unieke plekken en monumenten. Als ik toch een keuze moet maken steekt de Catharijne kerk er wel letterlijk boven uit. Vanaf vele plekken te zien zo ook vanuit mijn huis in het buitengebied van Vierpolders. Indrukwekkend hoe zo’n monument gebouwd is met de middelen die ze toen hadden. Zeker als je nu ziet wat er bij komt kijken om de toren te restaureren.