In 2018 heeft u als inwoner van Brielle een nieuwe gemeenteraad gekozen. We zijn nu ruim 3 jaar verder en weet u nog wie nu in de raad zitten?

Kunt u niet meer de namen en gezichten herinneren; de raads- en commissieleden krijgen in de terugkerende rubriek ‘Raads-/commissieleden in beeld’ de komende periode weer een podium voor een nieuwe kennismaking. In deze rubriek worden de raads- en commissieleden opnieuw in beeld gebracht aan de hand van de terugkerende vragen.

Anneke Witte - fractievoorzitter Vrij Voorne

Anneke Witte - fractievoorzitter Vrij Voorne

‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt?’                                                                         

Het meest trots ben ik op mijn recente besluit om als éénmansfractie 

onder de naam Vrij Voorne een nieuwe beweging op gang te brengen. 
Luisteren naar wat er in de samenleving leeft, onderzoeken welke 
invloeden en mogelijkheden er zijn en als lokaal raadslid 
verantwoordelijkheid  nemen door moties in te dienen die het
verschil in positieve zin kunnen maken. 

 

‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken? ‘

Doordat ook wij in onze regio getroffen zijn door angst voor ‘het virus’ en de daaraan gerelateerde beleidsmaatregelen, is er polarisatie ontstaan, zijn kinderen zwaar de dupe, en bevinden diverse lokale en regionale ondernemers zich in zwaar weer. Steunpakketten moeten worden terugbetaald, zonder dat er inkomsten kunnen worden gegenereerd. Scholen worden gesloten waardoor leerachterstanden zijn ontstaan. Sporten wordt onmogelijk gemaakt. Ouderen vereenzamen. Mijn handen jeuken om alles aan te pakken dat het tij kan keren.

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U? ‘

Ik ben een liberaal in hart en nieren. Vrijheid is voor mij een kernwaarde en net zo belangrijk als het leven zelf. Vrijheid hangt voor mij ook direct samen met respect. En door het steeds verder inperken van de vrijheid, zie ik ook het respect voor elkaar steeds verder verdwijnen. Het zou mooi zijn als Brielle in 2022 wederom de geschiedenisboeken in kan als ‘Eersteling der Vrijheid.’

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

Er zijn vele monumenten, elk met een eigen betekenis. Op dit moment heeft Vrijheid voor mij de meeste betekenis, vandaar dat ik kies voor de Nymph op het Asylplein, in 1872 als monument voor 300 jaar vrijheid geplaatst met op de sokkel de tekst: Libertatis Primitiae (Eersteling der Vrijheid).

Wim Smit - fractievoorzitter ONS Brielle

Wim Smit - fractievoorzitter ONS Brielle

‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt? 

Als raadslid zijn we vooral volksvertegenwoordiger. Mijn accent ligt op wat gebeurt in de eigen omgeving van inwoners. Neem bijvoorbeeld de motie waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat inwoners antwoord moeten krijgen als ze een vraag stellen aan het gemeentebestuur, dat gebeurde niet altijd. Bewoners willen een schone en veilige omgeving, vandaar de inzet voor goed onderhoud in het groen en het belang van het Voornse open landschap. Geluiden van bezorgde inwoners moeten gehoord worden. Denk daarbij aan bewoners van het Slagveld of Meeuwenoord, Bastion IX of de overlast die soms werd ervaren in de wijk Rugge.  

‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken? ‘

We moeten meer mensen bij elkaar brengen en zorgen dat de afstand tussen de inwoners en het bestuur vermindert, ook in de nieuwe gemeente, voor meer samenhang tussen beleid en wat bij inwoners leeft. Meer buurt, wijk of dorpsgesprekken over de eigen omgeving. Bedreigingen die inwoners ervaren serieus bespreken en kijken of er zelf initiatieven genomen kunnen worden. Strijden voor de leefbaarheid van alle kernen en dorpen op Voorne vraagt van raadsleden én inwoners iets. Belangrijk is de democratische waarden aan de basis te versterken ook voor Voorne aan Zee.

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U? ‘

In onze samenleving kunnen we vrij denken en spreken; dat is een groot goed. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen, niet weglopen voor moeilijke onderwerpen en in gesprek blijven met elkaar. Respect hebben voor de ander en tegelijkertijd respect terug mogen verwachten. 450 jaar bevrijd betekent voor mij dat dat vrije denken toen al begon, daar moeten we in ons dagelijks leven bij stilstaan.

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

Ik droom weg bij het mooie Coppelstockraam in de St Catharijnekerk. Het verhaal erom heen, de mooie uitbeelding met het fraaie zonlicht erop in een prachtig historische kerk. En dat witte kerkje in Vierpolders als baken van het dorp of de eigenheid van de St. Martinuskerk in Zwartewaal . Dat overziende roept het aan mij : 
‘Kom Brielle: Hier ben ik thuis, daar hoor ik bij’

Ben van Stijn - fractievoorzitter PvdA

Ben van Stijn - fractievoorzitter PvdA

Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt?

Waar ik het meest trots op ben is het raadslidmaatschap op zichzelf. Dit is een eervolle functie, waarin je op diverse onderwerpen direct invloed hebt. Daarnaast is het soms ook een ingewikkelde functie, want er is altijd wel iemand ontevreden met je besluit. De PvdA heeft de afgelopen periode zich hard gemaakt voor een aantal onderwerpen op het gebied van natuur en milieu. Dat betrof bijvoorbeeld de situatie rondom de Plas van Heenvliet en het, als raad, tegengaan van de biostookcentrale.

Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken?

Dat zijn heel veel zaken. Het parkeerbeleid in Brielle en in de binnenstad in het bijzonder. Een oude historische stad als Brielle, maar ook de dorpskern Zwartewaal, zijn niet gebouwd voor het huidige autobezit. De PvdA heeft een motie ingediend om het parkeerbeleid in de binnenstad te onderzoeken en met oplossingen te komen. Wij hebben daar verregaande ideeën voor.

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?

De huidige corona situatie laat wel zien hoe belangrijk vrijheid is. Nu we daar tijdelijk in worden beperkt heeft dat direct invloed op ons welzijn. Vrijheid betekent voor mij dat je kunt zijn wie je bent in alle diversiteit. Ik hoop dat wij ook in de huidige situatie een manier kunnen vinden om met elkaar in gesprek te blijven en samen te zoeken naar mogelijkheden om onze samenleving draaiende te houden. Daar maak ik mij wel grote zorgen over.

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

Natuurgebieden zijn ook monumenten. Tussen Vierpolders en Zwartewaal liggen twee aaneengesloten verborgen pareltjes. De Holle Mare en Derryvliet. Derryvliet is een van de oudste kreek restanten die Voorne rijk is en staat in verbinding met de Holle Mare. Twee unieke natuurgebieden waar ik graag kom, als oud boswachter.

Jan Wolters - fractievoorzitter CDA

Jan Wolters, fractievoorzitter CDA

In 2018 heeft u als inwoner van Brielle een nieuwe gemeenteraad gekozen. We zijn nu ruim 3 jaar verder en weet u nog wie nu in de raad zitten?  

Kunt u niet meer alle namen en gezichten herinneren; de raads- en commissieleden krijgen in een terugkerende rubriek ‘Raads-/commissieleden in beeld’ de komende periode weer een podium voor een nieuwe kennismaking. De fractievoorzitters van IBGB, de VVD, het CDA, de PvdA en ONS Brielle komen als eerste in beeld en aan het woord. Deze week een bijdrage van Jan Wolters, fractievoorzitter van het CDA.


‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt? ’

 Op veel dingen die we als gemeenteraad hebben gerealiseerd, ben ik trots. Alles doen we tenslotte voor onze inwoners. Als ik er toch een uit moet pikken dan is dat het nieuwe dorpshart van Zwartewaal waar we als CDA de aanzet toe hebben gegeven. Na Vierpolders is nu ons andere dorp aan de beurt.

‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken? ‘

Van de situatie op de woningmarkt krijg ik jeuk. Door de opstelling van Vestia raakt Brielle steeds meer sociale huurwoningen kwijt en worden er nog nauwelijks betaalbare woningen gebouwd. Dat moet anders.

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?

‘Ik ben blij dat ik in Nederland, in Brielle, mag wonen. We leven in vrijheid en mogen zeggen en vinden wat we willen. In dat licht vind ik het belangrijk dat onze inwoners kunnen en mogen meepraten over wat de gemeente doet. Dus niet praten over maar met onze inwoners.

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

 De Sint-Catharijnekerk steekt er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit. Het is ons belangrijkste monument en grootste publiekstrekker. De kerk is niet van de gemeente en wordt voor een groot deel in stand gehouden door vrijwilligers. Mensen die er graag tijd in steken om ook anderen ervan te kunnen laten genieten.

Frits de Reus - fractievoorzitter IBGB

Frits de Reus - fractievoorzitter IBGB

‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt? ’ 

Als fractievoorzitter van de nieuwe partij IBGB ben ik trots dat wij snel na de verkiezingen een brede coalitie hebben kunnen smeden, zeker in het licht van het dramatische verloop van de huidige Landelijke formatie. De vele punten in het coalitieprogramma op het gebied van financiën, woningbouw plannen, fusie van de gemeenten tot Voorne aan Zee, sociale voorzieningen en Binnenstad- en havenvisie zijn voortvarend opgepakt. Trots ben ik ook op mijn fractiegenoten en onze wethouder Robert van der Kooi die er steeds voor zorgen dat we scherp blijven op alle onderwerpen die we voor krijgen geschoteld.

‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken? ‘

Vorming van de gezamenlijke inwoners partij met Hellevoetsluis en Westvoorne die de belangen van de inwoners van Voorne aan Zee gaat vertegenwoordigen in de nieuwe raad en in de regio. In de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zullen we zorg moeten dragen dat de belangen van alle inwoners behartigd moeten worden zodat we gezamenlijk sterk vertegenwoordigd worden in de regio en meer voor elkaar krijgen. 

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?

‘Vrijheid betekent voor mij dat iedereen zich in Brielle veilig voelt. De Watergeuzen hebben ons niet voor niets van de Spanjaarden bevrijd in 1572. Vrijheid is iets wat we moeten koesteren omdat dit in vele landen niet vanzelfsprekend is en bevochten moet worden.

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom? 

Mijn favoriet van de Rijksmonumenten in Brielle is de Jacobskerk in de Voorstraat. De Jacobskerk staat prachtig in het gevelbeeld van de Voorstraat en is in de vorige eeuw gerestaureerd. De Jacobskerk heeft een prachtige kap in de vorm van een scheepsromp. En ook in de kerk is met een dokterspraktijk het beeld van de gevels en het plafond subtiel en mooi zichtbaar gebleven.

Frans-Joost Heijboer - fractievoorzitter VVD

Frans-Joost Heijboer - fractievoorzitter VVD 

‘Waar bent u als raads– of commissielid trots op, waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft gemaakt?’ 

Trots ben ik op de projecten die ondanks de lastige periode van Covid uitgevoerd zijn. Op de Thoelaverweg is de verkeersveiligheid duidelijk verbeterd. Tevens heb ik mij namens de VVD hard gemaakt, en ben ik trots op de bouwprojecten Monseigneur Smitstraat, de Nicolaas Pieckstraat, de voormalige Rijks HBS en het dorpshart Zwartewaal.

Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te pakken?‘

Bestuurlijke traagheid bij de vorming van de nieuwe gemeente. Er zijn veel zaken die geharmoniseerd moeten worden voor 1 januari 2023. De dienstverlening moet doorgang vinden na de fusie, maar niet alles hoeft al geharmoniseerd te zijn. Daar gaat de nieuwe raad over hoor ik regelmatig in de fusiecommissie. Mijn handen jeuken om de positieve resultaten van de fusie zichtbaar te krijgen.

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid. ‘Wat betekent vrijheid voor U?'

Vrijheid betekent voor mij dat ik vrij ben om naar eigen inzicht te handelen en mij als raadslid in te kunnen zetten voor het algemene belang voor alle inwoners van de gemeente. Daar hoort ook bij dat niet iedereen het altijd eens kan zijn over de genomen besluiten.

In Brielle staan vele mooie monumenten en beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?

Moeilijk om er een te kiezen met zoveel unieke plekken en monumenten. Als ik toch een keuze moet maken steekt de Catharijne kerk er wel letterlijk boven uit. Vanaf vele plekken te zien zo ook vanuit mijn huis in het buitengebied van Vierpolders. Indrukwekkend hoe zo’n monument gebouwd is met de middelen die ze toen hadden. Zeker als je nu ziet wat er bij komt kijken om de toren te restaureren.