Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Gang van zaken

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Achtergrond

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade: Procedureverordening art 6.1 wro 

Contact

afdeling RO
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ro@brielle.nl

Aanvraagformulier Planschade

Aanvraagformulier Planschade

Indien u meent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van provinciale staten dan kunt u aan gedeputeerde staten een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade.

Een aanvraag om tegemoetkoming in schade moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van (één van) de gemeente(n) waarin de schadeoorzaak ligt. Na ontvangst zullen wij de aanvraag onverwijld doorsturen naar gedeputeerde staten. De verdere afhandeling van uw aanvraag gebeurt ook door gedeputeerde staten.

De aanvraag moet worden ingediend door middel van het door gedeputeerde staten vastgestelde formulier.

Meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade bij de provincie Zuid-Holland kunt u vinden op de website van de provincie Zuid-Holland(externe link) (link opent in een nieuw venster).

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade provincie Zuid-Holland