Een voorziening voor Jeugdhulp kan op twee manieren worden verstrekt: als zorg in natura of als een persoonsgebonden budget (pgb). Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor wie u zal verzorgen of ondersteunen.

Zorg in natura

Wanneer u kiest voor zorg in natura kunt u kiezen uit één van de aanbieders waarmee de gemeente een contract gesloten heeft. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb kunt u zelf een aanbieder uitzoeken die de benodigde voorziening levert. U moet zelf een pgb-plan maken, waarin u motiveert waarom een pgb voor u een betere oplossing is dan zorg in natura. U moet in dit plan ook aangeven welke aanbieder u gaat kiezen,  wat de kosten van de voorziening zijn, hoe de kwaliteit is gewaarborgd etc.

Ook dient u een overeenkomst met de aanbieder te sluiten en die in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank. De uitbetaling van de leverancier of aanbieder verloopt ook via de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen bankrekening gestort.

De vertegenwoordiger van uw kind moet het digitale pgb-plan invullen, waarin wordt gemotiveerd waarom een pgb een betere oplossing is dan zorg in natura

De medewerker van de gemeente kan u precies vertellen wat er nog meer voor voorwaarden voor een pgb zijn. Meer informatie vindt u ook op de website van de SVB(externe link).

Combinatie van pgb en zorg in natura

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

De zorgverlener dient na de start van de zorg samen met u en uw kind een zorgplan in te vullen. In dit plan worden concrete afspraken vastgelegd en wordt aangegeven hoe de opgegeven resultaten behaald zullen worden. Een professionele zorgverlener zal hoogstwaarschijnlijk werken met een standaardformulier vanuit de organisatie. Ook een informele zorgverlener dient een zorgplan op te stellen.

Een format voor een zorgplan kunt u hier downloaden. 

Wanneer de einddatum van de beschikking nadert, zal een consulent van de afdeling voorzieningen contact met u opnemen voor een evaluatiegesprek. Het is de bedoeling dat de zorgverlener voor het evaluatie gesprek in het zorgplan aanvult wat de huidige situatie is en hoe de resultaten zijn behaald.