Momenteel stoot de mens, met alles wat ze doet en maakt, veel broeikas gassen uit. Dit lijdt tot een opwarming van de aarde en heeft groot effect op het milieu. Er zijn daarom klimaat afspraken gemaakt om minder CO2 uit te stoten. Waterstof wordt hierbij gezien als dé ideale oplossing en zal naar verwachting de backbone worden van ons toekomstige energie systeem.

Waterstof is geen energiebron maar kan worden ingezet als energiedrager. Een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. Geen enkele stof kan per kilogram meer energie bevatten dan waterstof. De voordelen van waterstof zijn groot en wordt al toegepast in veel vormen van vervoer, verwarming gebouwen, opwekken van elektriciteit en verwarming van hoogovens.  


Naast energiedrager wordt waterstof al vele decennia gemaakt uit aardgas en is een onmisbare bouwstof in de industrie. Het wordt nu gebruikt om ammoniak, methanol en kunstmest te maken en wordt verder ingezet om fossiele brandstofproducten te ontzwavelen en te kraken. Er zijn echter andere “groene” manieren om waterstof te maken welke zich in hoog tempo door ontwikkelen. Deze worden al ingezet en zullen ook de komende jaren steeds meer toegepast worden voor het gebruik van waterstof om daarmee de klimaat doelstellingen te behalen. 

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • De energietransitie 
 • Milieu en klimaat akkoord 
 • Wat is waterstof, wat zijn de voor en nadelen 
 • Wat doen we er nu mee, en wat kan je er nog meer mee 
 • Eigenschappen waterstof, scheikundig, fysische en chemisch 
 • Manieren van maken van waterstof, elektrolyse, opslaan en transport 
 • Toepassingen, typen brandstofcellen, verbrandingstoepassingen 
 • Uitdagingen en ontwikkelingen  
 • Projecten met waterstof 
 • Veiligheid en regelgeving waterstof 
 • Praktijk en opdrachten 

Bij elke van deze onderwerpen zal, daar waar van toepassing, ingegaan worden op de kenmerken, eigenschappen en scheikundige formules. Tevens zullen praktijkvoorbeelden worden besproken en zal de bijbehorende maatschappelijke discussie aan bod komen. 

Deze opleiding wordt verzorgd door een docent met ruime praktijk ervaring onder andere in de (petro) chemische sector en nu werkzaam is bij het STC.