Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

Opkopersloket en -register

Waarom een Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register

Na een woninginbraak of straatroof worden de weggenomen goederen vaak doorverkocht. Het kopen van gestolen goederen noemen we heling en is strafbaar. Om het voor dieven zo moeilijk mogelijk te maken om geld te verdienen aan hun inbraken is besloten om actief de in- en verkoopregisters van handelaren te controleren.

Het handhavingsarrangement ten behoeve van deze controles is opgenomen in de Beleidslijn Heling.

In 2016 is het Digitaal Opkopers Register op grond van art. 2:67 Algemeen Plaatselijke Verordening aangewezen als gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen. Dit vervangt de papieren registratie van in- en verkoop van goederen. Het voordeel van dit digitale systeem is dat dat de opkoper maar één account hoeft aan te maken en dat dit account direct voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast krijgt de politie automatisch bericht , wanneer een goed wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat. Die snelheid van uitwisseling van gegevens met de politie, vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij wordt het hen steeds lastiger gemaakt om hun gestolen goederen te verkopen.