U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven. Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf;
  • een vergunning hebt van de gemeente.

Gang van zaken

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. 
  • U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Kosten

Aan het herbegraven of alsnog cremeren zijn kosten verbonden.
Een volledig overzicht vindt u in de, elders op de website te raadplegen, verordening lijkbezorgingsrechten.

Contact

afdeling beheer openbare ruimte
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl