De gemeente heeft onroerende zaken in haar bezit in de vorm van percelen grond, gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

Gang van zaken

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Geef hierbij aan om welk huis of gebouw het gaat. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken.

Meenemen

  1. Omschrijving van gebruik.
  2. Omschrijving van verzoek (welk (deel van) onroerend goed).
  3. Situatieschets.
  4. Geldig identiteitsbewijs

Contact

afdeling economische zaken 
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ez@brielle.nl