Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte is geen officiële taak van de gemeente. Alleen als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen komt de gemeente in actie. Bijvoorbeeld als de overlast door het ongedierte zo ernstig is dat een hele buurt of wijk risico loopt op ziekten.

Gang van zaken

Ongedierte in openbaar gebied

  • Meld dit aan de gemeente.

Ongedierte op particulier terrein

  • Neem contact op met een erkend bedrijf voor ongedierte- of plaagdierenbestrijding.

De gemeente Brielle is niet verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte, tenzij de volksgezondheid in gevaar komt. Wel kan de gemeente u adviseren over hoe u ongedierte het beste kunt bestrijden. Bij drogisterijen en tuincentra zijn huismiddeltjes te koop ter bestrijding van diverse soorten ongedierte. Ook kunt u contact opnemen met een erkende ongediertebestrijder.

Kosten

De kosten voor het bestrijden van ratten door de gemeente komen ten laste van de gemeente.

Wanneer u op openbaar terrein een wespennest aantreft dat overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Een wespennest op eigen terrein kunt u (op eigen kosten) laten verwijderen door een erkend bedrijf.

Contact

afdeling beheer openbare ruimte
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl