Financiële regelingen voor ondernemers & zzp-ers

Overzicht steun- en herstelpakket

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober een deel van het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Op deze pagina staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.

Kijk hier voor het overzicht van het steun- en herstelpakket(externe link)

 

Steun na 30 september 2021

Na 30 september kunnen (zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden een beroep doen op verschillende vormen van ondersteuning. Benieuwd waar u mogelijk gebruik van kunt maken? Bekijk het in de checklist: ondersteuning na 30 september(externe link).

 

Lokale belastingen

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. SVHW (externe link)verzorgt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Brielle.

Bbz-uitkering en TOZO per 1 oktober gestopt

Bbz-uitkering voor levensonderhoud van 1 oktober tot en met 31 december

Per 1 oktober is de Rijksoverheid gestopt met de coronasteun. Zo is ook de Tozo gestopt. Zelfstandig ondernemers die na de coronaperiode niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is tijdelijk aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2021. De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen.

De Bbz-uitkering voor levensonderhoud vult het (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt de uitkering voor maximaal 3 maanden aanvragen tussen 1 oktober tot en met 31 december 2021. Regionaal Bureau Zelfstandigen van gemeente Rotterdam voert voor onze gemeente het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) uit.

Alle informatie en de voorwaarden vindt u op www.rotterdam.nl/bbz(externe link). U vindt daar ook het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens.

Heeft u andere ondersteuning nodig? Kijk hier(externe link) welke organisaties er voor u klaar staan.

Heeft u nog vragen over Tozo? Kijk dan op www.rotterdam.nl/tozo(externe link).

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Per 1 oktober 2020 gaat de NOW3.0 in.

Bekijk de Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid(externe link)

Gemeentelijke maatregelen voor ondernemers en verenigingen

Ondernemers en zelfstandigen

  • Bij ontvangst van facturen zorgt de gemeente voor de snelst mogelijke afhandeling en betaling. 
  • De gemeente gaat in overleg met vastgoedeigenaren in de binnenstad om de zorgen van ondernemers over de huurbetaling te bespreken.
  • Als eigenaar van vastgoed en grond stelt de gemeente de betaling van huur of erfpacht voor één kwartaal uit, zonodig wordt een betalingsregeling getroffen.

SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2021 een aanslag lokale belastingen hebben ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Coronacrisis onder druk staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 aanvragen.

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19(externe link). Daar vinden zij ook meer informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over: 

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over: