Financiële regelingen voor ondernemers & zzp-ers

De Rijksoverheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers in nood te ondersteunen tijdens de coronacrisis, zoals:

  • NOW: tegemoetkoming in loonkosten
  • TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro
  • TVL: deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten
  • TOFA: maandelijkse tegemoetkoming voor flexwerkers

Kijk hier voor een compleet overzicht van financiële regelingen.

CoronaLoket

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft de Kamer van Koophandel samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Denk hierbij aan een overzicht van de overheidsregelingen, maar ook vraag & antwoord op het gebied van personeel, deurbeleid, verplichte sluitingen etc. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800-2117. Het CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.

CoronaCalculator

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een handige tool ontwikkeld voor ondernemers: de CoronaCalculator.
Met deze tool kunnen ondernemers berekenen hoe coronaregelingen hun onderneming kunnen helpen en welke steunregelingen voor hun specifieke bedrijf relevant zijn. De CoronaCalculator kan hier worden geraadpleegd.

Lokale belastingen

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. SVHW verzorgt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Brielle.

TOZO 5

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

De Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal wordt voor de gemeente Brielle uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Zelfstandig ondernemers kunnen sinds 1 maart 2020 de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen.

Tozo 5

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. Het is een uitkering levensonderhoud. Daarnaast kunt u een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als voor Tozo 4. Voor Tozo 5 moet u een aanvraag indienen. Ook als u eerder Tozo heeft aangevraagd.

De Tozo-regeling voor wordt voor de gemeente Nissewaard uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Er is een stappenplan dat u helpt bij invullen van uw aanvraag Tozo en bij het berekenen van uw (verwachte) inkomsten uit bedrijf.

Bekijk of u in aanmerking komt voor TozoLees meer over Tozo op rijksoverheid.nl/tozo.

Tozo 4

U kon Tozo 4 van 1 april tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor gemeente Brielle de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt RBZ veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. 

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vanaf woensdag 18 maart 2020 werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). U vindt de voorwaarden en het aanvraagformulier via de RBZ website 

Kijk op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor de meest actuele informatie. 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Per 1 oktober 2020 gaat de NOW3.0 in.

Bekijk de Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Gemeentelijke maatregelen voor ondernemers en verenigingen

Ondernemers en zelfstandigen

  • Bij ontvangst van facturen zorgt de gemeente voor de snelst mogelijke afhandeling en betaling. 
  • De gemeente gaat in overleg met vastgoedeigenaren in de binnenstad om de zorgen van ondernemers over de huurbetaling te bespreken.
  • Als eigenaar van vastgoed en grond stelt de gemeente de betaling van huur of erfpacht voor één kwartaal uit, zonodig wordt een betalingsregeling getroffen.

SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2021 een aanslag lokale belastingen hebben ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Coronacrisis onder druk staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 aanvragen.

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en makkelijk regelen via
www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook meer informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over: 

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over: