Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Samenvatting

De omgevingsvergunning - alles in één!

Bouwvergunningen kunt u aanvragen in één vergunning: de omgevingsvergunning.

U vraagt dan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aan voor de activiteit "kappen". Wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dat regelt u dus allemaal met één aanvraag.

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online(externe link). De aanvraag komt automatisch bij de gemeente binnen.

Gang van zaken

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Achtergrond

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Het vooroverleg bespaart tijd en kosten

De behandeltermijnen zijn kort. Keerzijde hiervan is dat er geen tijd is om een plan tussentijds aan te passen. Indien bijvoorbeeld de welstandscommissie het plan negatief beoordeelt, betekent dit dat de gehele omgevingsvergunning geweigerd wordt. Om tijd en kosten te besparen is vooroverleg van essentieel belang!!

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente, tel. 14 0181.

Wij zijn graag bereid u te helpen met het voorbereiden van uw aanvraag voor uw (bouw)project. U kunt bij de gemeente Brielle een verzoek om vooroverleg indienen.

U ontvangt dan, afhankelijk van uw verzoek, binnen 6 á 8 weken een indicatie of de voorgenomen (bouw)activiteit haalbaar is, of het bestemmingsplan de voorgenomen activiteit toelaat, of de welstands- of monumentencommissie met uw bouwplan kunnen instemmen en waar u bij het indienen van uw aanvraag nog meer rekening mee moet houden.

Vul hiervoor het Aanvraagformulier toetsing schetsplan in.