Nieuwsbrief februari 2021

De binnenstad- en havenvisie nieuwsbrief van februari 2021 is vanaf nu te lezen op de website

In dit nummer:

  • Over de binnenstad- en havenvisie
  • Akkoord kleine fysieke projecten
  • Van voorbereiding naar uitvoering

Eerste project Binnenstad-en havenvisie van start - 18 januari 2021

Vandaag zijn de werkzaamheden aan de Thoelaverweg en het parkeerterrein gestart, het eerste project uit de Binnenstad-en Havenvisie. Het doel van de werkzaamheden is dat bezoekers van Brielle in de toekomst hun auto  buiten de vesting zullen parkeren op de daarvoor bestemde bezoekersparkeerplaats, waar informatieborden, tapwater en toilet voor een hartelijk welkom zullen zorgen. De Thoelaverweg wordt conform Duurzaam Veilig ingericht en voorzien van historische materialen. Voetgangers krijgen aan beide zijden ruimte en gelijkvloerse oversteken worden gemaakt. 

Wethouder Van der Kooi: “Handig dat je tijdens de werkzaamheden “de bouwapp” kan gebruiken; geïnformeerd worden over de voortgang en het kunnen stellen van vragen is zo heel eenvoudig”. 

Historische vesting

De ambities uit de Binnenstad-en havenvisie zijn dat Brielle weer sterk op de kaart komt zodat de bewoners trots zijn op hun stad: een levendige en leefbare stad die met haar historische vesting en haven een breed regionaal publiek trekt. Daarom wordt de route de stad in aantrekkelijker gemaakt door de aanplant van een laanstructuur. De sfeer van de historische vesting wordt daardoor al voelbaar vanaf de provinciale weg. Klassieke materialen en nieuwe bomen aan weerszijden van de rijbaan zullen de route naar de vesting begeleiden.

De Kaaistraat wordt, aansluitend aan dit werk, in dezelfde stijl vernieuwd en wordt eenrichtingsverkeer de stad uit. De werkzaamheden worden door de firma JARO uit Stellendam uitgevoerd en duren tot ongeveer eind april 2021.

Onderzoeken bastion IX deze maand afgerond - januari 2021

Om de technische uitwerking van het voorgenomen plan op bastion IX in kaart te brengen zijn er eind 2020 twee van de drie onderzoeken uitgevoerd. Het derde en laatste onderzoek is Fugro gestart op vrijdag 8 januari 2021 en in de week van 11 januari afgerond. Met dit laatste onderzoek is de draagkracht van de omringende grond rondom het 1 aprilmonument bepaald. Het zogeheten sonderingsonderzoek is gedaan door met een groot apparaat een kegelvormige punt in de bodem te duwen. Met de resultaten van de onderzoeken is er een goed beeld van de archeologische en bouwhistorische waarde van de Noordpoort fundering en de stadsmuren. Dit is nodig om de technische uitwerking van het voorgenomen plan voor bastion IX te kunnen voltooien. Op deze webpagina worden de rapportages van de onderzoeken geplaatst zodra deze gereed zijn.

Onderzoeken funderingsresten Noordpoort en stadsmuren - november 2020

In november en december 2020 en januari 2021 vinden diverse onderzoeken plaats op bastion IX. Al de onderzoeken worden uitgevoerd in overleg met de architecten, constructeurs en consulenten RCE. Op maandag 16 november 2020 is gestart met een archeologisch proefsleuvenonderzoek. ADC ArcheoProjecten heeft een deel van de fundering van de Noordpoort en de stadsmuren hiervoor blootgelegd. In een video vertelt archeoloog Willem Jezeer meer over het onderzoek. Ook zijn er boormonsters van het metselwerk genomen. Deze worden nader onderzocht, zodat er meer over de samenhang gezegd kan worden. In de tweede week van januari wordt er onderzoek gedaan naar de draagkracht van de grond. Dit onderzoek zou in december plaatsvinden, maar is uitgesteld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de verdere planuitwerking van bastion IX.