Om duurzaam en innovatief te groeien wil de ZuidHollandse Delta de economische structuur versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren.