U mag niet zomaar een natuurgebied in gaan met een auto, motor, bromfiets, fiets of paard. Hier hebt u een ontheffing voor nodig van de gemeente.

U hoeft geen ontheffing aan te vragen als u:

op openbare wegen in het natuurgebied wilt rijden;
woont in het gebied;
zorgt voor beheer en onderhoud van het gebied.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de ontheffing krijgt. De gemeente wil zo voorkomen dat er schade aan het milieu of de natuur ontstaat. Ook voorkomt de gemeente zo dat er overlast ontstaat voor andere bezoekers, zoals wandelaars.

Gang van zaken

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • waarom u het natuurgebied in wilt gaan met uw voertuig of paard
  • welk natuurgebied u in wilt gaan
  • de datum en het tijdstip waarop u het gebied in wilt gaan
  • in welke periode u de ontheffing wilt gaan gebruiken
  • met welk voertuig u het natuurgebied in wilt gaan (inclusief kenteken)

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening