Als u een andere nationaliteit heeft en al een tijdje in Nederland woont, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dit kan via een optieprocedure (u legt dan bij de gemeente een verklaring af dat u Nederlander wilt worden) of via naturalisatie. Voor kinderen gelden aparte regels. Een kind met een Nederlandse moeder krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit. Soms moet een kind erkend worden door de vader om Nederlander te worden.

Met de Nederlandse nationaliteit kunt u onbeperkt in Nederland verblijven en heeft u dezelfde rechten en plichten als elke andere Nederlander. 

Als u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit vindt u daarover informatie: