Heb je een laag inkomen en woon je in de gemeente Brielle? Dan kom je misschien in aanmerking voor extra (financiële) ondersteuning. Op deze pagina geven wij aan welke vormen van ondersteuning wij aanbieden en welke voorwaarden hierbij horen.

Gemeente Nissewaard voert voor regelingen die onder de Participatiewet vallen de dienstverlening uit voor inwoners van Gemeente Brielle.

Ga voor informatie naar de website van gemeente Nissewaard(externe link)
 

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor inwoners die een langdurig laag inkomen hebben. Vaak is het dan niet mogelijk om geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven als de aanschaf, vervanging of reparatie van een wasmachine of koelkast.

Ga naar de site van gemeente Nissewaard voor het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag. (externe link)

Kindtoeslag

De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor kind(eren). De Kindtoeslag is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar € 300,- per kind per jaar. Kinderen komen voor de kindtoeslag in aanmerking als je aan de voorwaarden van de Individuele inkomenstoeslag voldoet. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt, kan de kindtoeslag voor een kind aanvragen.

Je kunt de kindtoeslag online aanvragen via gemeente Nissewaard(externe link)

Brielse klantenkaart

Woon je in de gemeente Brielle en heb je in de afgelopen 24 maanden een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan heb je recht op een Brielse Klantenkaart. De Brielse Klantenkaart heeft een waarde van € 40,-. Op basis van je beschikking voor een individuele inkomenstoeslag ontvang je deze klantenkaart thuis via de post.

Indien je in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag én kind(eren) in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar dan heb je ook recht op een Brielse Klantenkaart ter waarde van  € 150,- per kind. De Klantenkaart is extra en heeft geen invloed op de voorwaarden van de tegemoetkoming Kindtoeslag. Je ontvangt een brief wanneer en waar je deze klantenkaart kan afhalen voor je kind(eren).

Het tegoed op de kaart kan besteed worden bij de aangesloten winkels. Zie hiervoor de website www.beleefbrielle/klantenkaart(externe link).

De Brielse Klantenkaart voor je kind(eren) kan ook gebruikt worden voor het (deels) betalen van de contributie bij (sport)verenigingen en voor deelname van activiteiten bij stichting PUSH. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met stichting PUSH via onderstaande gegevens. Zij zorgen voor de financiële afhandeling van de contributie.

Stichting PUSH
info@stichting-push.nl
0181-316688
www.stichting-push.nl(externe link)

Bijdrage energiekosten

De bijdrage energiekosten is een jaarlijkse tegemoetkoming voor gas, water en licht. Deze bijdrage is alleen bedoeld voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en langdurig een laag inkomen hebben.

Bijzondere bijstand

Heb je een laag inkomen en onverwacht hoge kosten? Dan kom je misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Stuur de aanvraag in voordat je de uitgave doet. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook vaker voorkomen.

Gemeente Nissewaard voert deze ondersteuning uit voor inwoners van gemeente Brielle. Lees meer op de website van Nissewaard(externe link)

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?


Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • De kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn.
 • Je hebt kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier.

Schulddienstverlening

Heb je schulden en kom je hier alleen niet meer uit? Dan kan een budgetcoach van de gemeente je helpen bij het vinden van een oplossing.

Kom ik in aanmerking voor schuldbemiddeling?

Woon je in de gemeente Brielle en ben je 18 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor schuldhulpverlening. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.

Ben je op zoek naar hulp? Neem dan contact op met het Meldpunt Budgetadvies en Schuldbemiddeling: 0181 - 471 327.
De telefonische spreekuren zijn op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 uur tot 10.30 uur.

Lees meer informatie over schulddienstverlening

Collectieve zorgverzekering: meer zorg, voor minder geld

Iedereen heeft recht op goede zorg. Ook als je een lager inkomen hebt en zeker als je vanwege een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten hebt. Daarom hebben wij samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Dit is een aanvullende zorgverzekering voor een goede prijs.

Gemeente Nissewaard voert deze ondersteuning uit voor inwoners van gemeente Brielle. Lees meer op de website van Nissewaard(externe link)

Kom ik in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering?

Ligt je maandinkomen onder 120% van de netto bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld)? Dan kom je in aanmerking voor een bijdrage in de collectieve zorgverzekering.

Wist u dat

U recht heeft op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt. Zeker als u vanwege een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. Wij bieden u deze aan in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Er worden twee pakketten aangeboden. Beide pakketten bestaan uit de verplichte basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Informatie over de vergoedingen in de pakketten kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl(externe link).

Is de zorgverzekering er ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de collectieve zorgverzekering is iedereen met een laag inkomen uit de gemeente Brielle  van harte welkom. Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering hangt af van uw gezamenlijke netto maandinkomen. Is dit lager dan 120% van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger, dan helaas niet.

In opdracht van de gemeente Brielle wordt de aanvraagprocedure en informatieverstrekking rondom de collectieve zorgverzekering verzorgd door de gemeente Nissewaard.

Vragen

Meer informatie vindt u op de site van onze uitvoeringsorganisatie, de gemeente Nissewaard en op www.gezondverzekerd.nl/Brielle(externe link).

 • Heeft u een vraag over een vergoeding, neem dan contact op met de CZ klantenservice, telefoonnummer 0900 0949.
 • Heeft u vragen over uw inkomen en/of inhouding op de uitkering, neem dan contact op met uitvoeringsgemeente Nissewaard via 14 0181.

Om direct over te kunnen stappen heeft u uw huidige zorgverzekeringspolis en een geldig legitimatie bewijs nodig.

Plein Werk en Inkomen
Uitstraat 8-18
3201 EN Spijkenisse

Individuele studietoeslag

Ben je student en word je door een ziekte of gebrek belemmerd bij het verrichten of verkrijgen van een baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor individuele studietoeslag. Deze financiële ondersteuning krijg je dan omdat het moeilijk kan zijn om je studie te combineren met een baan. Het is immers belangrijk om je te richten op een studie. Hiermee vergroot je de kans op werk in de toekomst.

Kom ik in aanmerking voor individuele studietoeslag?

Je komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je 18 jaar of ouder bent.
 • je recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming.
 • voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm.
 • er is vastgesteld dat je niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen, maar je wel mogelijkheden hebt tot arbeidsparticipatie.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kan de gemeente deze misschien kwijtschelden. Dit betekent dat je de belasting dan (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente houdt rekening met je inkomen, uitgaven en bezittingen.

Het SVHW verzorgt de gemeentelijke belastingen voor gemeente Brielle.

Wil je meer informatie of wil je een verzoek om kwijtschelding indienen?

Neem dan contact op met het SVHW via 0800 – 02 00 873 of kijk op www.svhw.nl(externe link).  

Stichting Leergeld

Heb je onvoldoende middelen om je kind(eren) mee te laten doen aan sportieve en culturele activiteiten of heb je problemen met het bekostigen van een schoolreis? Dan kan je een beroep doen op Stichting Leergeld. Zij komen bij je langs om te bekijken of ze iets voor je kunnen betekenen. 

Kom ik in aanmerking voor ondersteuning van Stichting Leergeld?

Stichting Leergeld hanteert geen strakke inkomensgrens bij de bepaling van ondersteuningsmogelijkheden. Voorwaarde is dat je over onvoldoende middelen beschikt om je kind(eren) mee te laten doen. 

Wil je een aanvraag indienen? Of wil je meer informatie? Ga dan naar de website: www.leergeld.nl(externe link).

Vakantiebank

Heb je onvoldoende middelen om met je kinderen op vakantie te gaan en ben je in de afgelopen 5 jaar niet op vakantie geweest? Dan kan je bij de vakantiebank een verzoek indienen voor een kosteloze vakantie van een week. Als er een wachtlijst ontstaat dan besluiten Stichting Leergeld en de Voedselbank wie deel kunnen nemen.

Wil je een aanvraag indienen? Of wil je meer informatie? Ga dan naar www.devakantiebank.nl(externe link).

Voedselbank

Als je onvoldoende middelen hebt om voedsel te kopen, kun je een beroep doen op de voedselbank.

Om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een voedselpakket vindt eerst een intakegesprek plaats. Als de aanvraag is goedgekeurd, dan kan je wekelijks een pakket ophalen.

Lees hier meer informatie om in aanmerking te komen voor de voedselbank Brielle of stuur dan een mail naar: voedselbankbrielle@gmail.com