Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

Milieuregels

DCMR Mileudienst Rijnmond

De gemeente Brielle is, evenals de overige gemeenten in de regio, aangesloten bij de DCMR Milieudienst Rijnmond(externe link). Deze dienst voert controles uit bij bedrijven en adviseert de gemeente over het al dan niet verlenen van vergunningen.

Met de wet Milieubeheer in de hand geeft de DCMR milieuvergunningen af en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Als ondernemer bent u overigens verplicht medewerkers van de milieudienst op uw terrein toe te laten.

Op grond van de wet Bodembescherming geeft de DCMR opdracht voor bodemsaneringen en beoordeelt de bodemsanering door derden. Verder adviseert de DCMR over milieuzorg, meet zij milieukwaliteit en ontwikkelt zij nieuwe milieu-instrumenten zoals milieuzorgsystemen, bedrijfsmilieuplannen, audits en milieuverslaglegging en organiseert zij dialogen tussen overheid, bedrijven en particulieren.

Een Mileuklacht indienen bij de DCMR kan hier(externe link)

Voor veel bedrijven en instellingen geldt geen vergunningplicht meer. Er gelden algemene milieuregels. Deze algemene milieuregels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit(externe link).

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)(externe link) kunt u controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Blijkt uit de AIM dat u een melding moet doen?  Dan kunt u uw melding online via de AIM doen.

Omgevingsvergunning

Blijkt uit de internetmodule dat u een vergunning moet aanvragen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt deze vergunning aanvragen: 
via Omgevingsloket Online(externe link).