De milieupas heeft u nodig voor het wegbrengen van (grof)vuil bij de Stadswerf en het aanbieden van uw restafval in de ondergrondse wijkcontainers. Voor de bewoners in hoogbouwwoningen en een deel van de appartement bewoners van de binnenstad, geldt de milieupas ook voor de ondergrondse wijkcontainers OPK en PMD in hun woonomgeving.

Zonder milieupas kunt u geen afval brengen bij de Stadswerf, 't Woud 53.

Hoe te handelen bij vermissing of het niet werken van de milieupas?

U kunt digitaal een nieuwe milieupas aanvragen. 

 

Naar aanleiding van uw melding wordt gekeken of de aanvraag correct is:

  • bent u nieuwe inwoner van Brielle?
  • betaalt u afvalstoffenheffing?
  • bent u particulier?

Dit is een ontvangstbevestiging. Na verwerking krijgt u een e-mail bericht met het verzoek voor de betaling van € 10,90 op het rekeningnummer van de afdeling burgerzaken. Bij de betaling moet u wel uw adres vermelden. Na ontvangst van de betaling sturen wij de nieuwe milieupas naar het adres dat u bij de betaling opgeeft. 

Bij uitgifte van de nieuwe milieupas, wordt de oude milieupas geblokkeerd en is niet meer bruikbaar.
De milieupas wordt per adres afgegeven; deze moet dus bij verhuizing in de woning achterblijven.
De uitgegeven milieupassen worden geregistreerd.