Ga naar rijksoverheid.nl voor algemene informatie over verkiezingen.

Stemmen bij verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal

Bekijk de video.

Stemmen bij verkiezingen voor mensen met een visuele beperking

Bekijk de video op oogvereniging

Of het filmpje op YouTube

Stemmen bij verkiezingen voor laaggeletterden

Bekijk de video: www.hoewerktstemmen.nl