Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

 • dagmarkt
 • weekmarkt
 • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

Voorwaarden

U kunt een plaats op de markt vragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • handelingsbekwaam bent.

Vaste plaats

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche. Als u op een wachtlijst staat, dan moet u dit elk jaar laten verlengen.

Dagplaats

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. De gemeente geeft direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

Gang van zaken

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Meenemen

 1. Twee goedlijkende en identieke pasfoto's.
 2. Een geldig identiteitsbewijs.
 3. Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 4. Indien vereist, een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel.
 5. Een recent registratiebewijs van het Centraal Registratiekantoor (niet ouder dan een jaar).
 6. Het bewijs van inschrijving bij de Centrale Vereniging Ambulante Handel.

Kosten

Aan het aanvragen van een marktvergunning zijn legeskosten verbonden. Voor het hebben van een standplaats wordt op grond van de marktgeldverordening marktgeld in rekening gebracht.
De leges- en de marktgeldverordening zijn elders op de website te raadplegen.
De huur van kramen moet u met de betreffende verhuurder verrekenen.

Formulieren

Contact

afdeling beheer openbare ruimte
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl

Lokale regelgeving

Marktverordening
Algemene Plaatselijke Verordening
Marktgeldverordening