Mantelzorgondersteuning in Brielle

Mee Mantelzorg biedt individuele ondersteuning aan (overbelaste) mantelzorgers in de vorm van gesprekken waarin de consulenten Mantelzorg in gesprek gaan over de mogelijkheden om de balans in de zorg te behouden of te hervinden. Behalve het bieden van een luisterend oor, geven zij ook informatie en advies over de mogelijkheden om de zorg te verlichten. Daarnaast organiseren zij cursussen voor volwassen mantelzorgers, zoals de cursus ‘De Zorg de Baas’, maar ook voor cursussen voor kinderen vanaf 8 jaar die opgroeien met zorg in de thuissituatie. Ook door middel van workshops en voorlichtingsbijeenkomsten probeert MEE Mantelzorg mantelzorgers zelf te ondersteunen, maar ook inwoners van Brielle en omgeving bewust te maken van wat het zorgen voor een ander met zich meebrengt. 

Waarom biedt MEE mantelzorgondersteuning?

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een goede bekende of een familielid met een beperking of (chronische) ziekte of niet

Foto: Miranda Loijens, Mariska Braam, Anke van Heusden & Sonja Staring (v.l.n.r.)

aangeboren hersenletsel. Denk aan een volwassen zoon die voor zijn vader met dementie zorgt, een zus die voor haar broer zorgt met een verstandelijke beperking, een echtgenote die zorgt voor haar partner met MS of een moeder die extra zorgt biedt aan haar zoontje met autisme.  Zij bieden allemaal zorg en steun op diverse manieren en ieder heeft een andere persoonlijke band met degene voor wie zij zorgen. Wat ze gemeen hebben is dat zij zorgen voor een langere periode, onbetaald en als vanzelfsprekend. Mantelzorg wordt geboden vanuit een emotionele relatie. Dit maakt mantelzorg waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als degene die zorg nodig heeft. Mantelzorg is mooi, maar kan ook zwaar wegen. Om te zorgen dat mantelzorgers in balans zijn en blijven, is er mantelzorgondersteuning.

Zet je in als mantelzorgmaatje!

Het kan een mantelzorger ontlasten en ondersteunen als ze iemand naast zich hebben die met hen meedenkt, een luisterend oor biedt of helpt bij regelzaken en administratie. MEE Mantelzorg is daarom op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als ‘mantelzorgmaatje’. Uiteraard worden mantelzorgmaatjes begeleid door de consulenten Mantelzorg en ontvangen zij een onkostenvergoeding.  

Meer informatie en/of vrijwilliger worden

Wil je meer weten over mantelzorgondersteuning of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op via servicebureau@meezhe.nl of T 0181-333507.