Bezoek het Stadskantoor alleen op afspraak of na telefonisch afspraak: 0181 471111. Dit geldt niet voor de milieustraat. 

De Brielle lezingDe Brielle lezing is in 2020 geïntroduceerd om de verbinding te leggen tussen de veel betekende gebeurtenissen in de laatste decennia van de 16e eeuw en de samenleving van nu.

Bekijk hieronder de eerste Brielle lezing op 10 juni 2021

 

De inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572 vormde het startpunt van een reeks succesvolle innames van steden en steden die zich aansloten bij de opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje.  Brielle is daarom de “Eersteling der Vrijheid”, zoals in het stadswapen staat.  

Deze gebeurtenissen stonden aan de basis van een onafhankelijke, zelfstandige Republiek die later de Staat der Nederlanden werd. De keerzijde was een grondgebied dat tientallen jaren van oorlog kende, met veel slachtoffers van religieus en politiek gedreven geweld, vervolging, plundering en vernieling. Met grote verschillen tussen steden en platteland, arm en rijk, protestant en katholiek. Toch lukte het uiteindelijk om met die tegenstellingen om te gaan en tot samenwerking en economische bloei te komen.  Zo ontstond een divers maar verenigd land. 

De thema’s van toen zijn nog steeds actueel en verdienen het om aandacht te blijven krijgen. 

Wat betekent vrijheid en hoe gaan we daarmee om? Hoe ga je om met verschillen en hoe organiseer je acceptatie en verdraagzaamheid? Religieuze tolerantie en het recht op geloofsafval? Het recht op politieke zelfbeschikking en verantwoordelijkheid dragen, vraagstukken over het verdelen van welvaart. Hoe creëer je verbondenheid in een verdeeld land?

Initiatief Gemeente Brielle en stichting Eersteling der Vrijheid

De Brielle lezing is een initiatief van de Gemeente Brielle en de stichting Eersteling der Vrijheid. Met deze lezingen willen we verleden en heden verbinden, daartoe geïnspireerd door uitnemende specialisten die vanuit verschillende vakgebieden ons denken kunnen prikkelen. De lezingen wordt jaarlijks op of nabij 10 december gehouden in de Sint-Catharijnekerk van Brielle. Deze datum is ook de Dag van de Mensenrechten. Dat is geen toeval!