Ouders of verzorgers die één of meer kinderen op school hebben, zorgen vaak zelf voor het halen en brengen van hun kinderen. Meestal levert dat geen problemen op; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of het kind kan zelfstandig naar school gaan.

Er kunnen echter situaties zijn, waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het kind een handicap heeft of omdat de school die het kind bezoekt op flinke afstand van huis ligt, indien aangewezen op een school voor speciaal onderwijs. In dit soort situaties kunt u eventueel in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer van de gemeente Brielle.

Elk jaar vraagt u opnieuw leerlingenvervoer aan.

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer 2021/2022

Zit uw kind op het Basisonderwijs?

  • Kinderen jonger dan 9 jaar krijgen altijd vervoer per taxi, behalve als zij zelf met de fiets of bus willen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor.
  • Kinderen vanaf 9 jaar krijgen een vergoeding voor het openbaar vervoer of de fiets. Lukt dit niet zelfstandig, dan kijken wij of de leerling met een begeleider met het openbaar vervoer of de fiets kan reizen. Een externe onafhankelijke arts beoordeelt dit. Pas als dit beide niet kan of de rit is langer dan 1,5 uur en de reistijd kan door de taxi gehalveerd worden, dan kan er aanspraak op een taxi worden gedaan.
  • Van ouders wordt verwacht dat zij, als begeleiding nodig is bij het fietsen of in het openbaar vervoer, dit zelf organiseren. De maximale reistijd voor de begeleider mag in totaal vier uur per dag zijn, voor twee keer heen en weer reizen van huis naar school en inclusief wachttijden. Wanneer dit meer dan 4 uur is, dan is aangepast vervoer voor uw kind mogelijk. De kosten van het openbaar vervoer of fiets worden voor zowel de leerling als de begeleider vergoed.
  • De kilometergrens om aanspraak te kunnen maken, is 6 kilometer.

Zit uw kind op het Voortgezet onderwijs?

  • Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden, als gevolg van de wet passend onderwijs, hetzelfde behandeld als leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. Echter de gemeente Brielle vergoedt toch nog 50% van de kosten voor openbaar vervoer bij een minimale afstand van 15 km van huis naar school als zij zelfstandig kunnen reizen.
  • Alleen leerlingen die door een handicap niet in staat zijn om te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets (ook niet met begeleiding) of de rit is langer dan 1,5 uur en de reistijd kan door de taxi gehalveerd worden, dan komen zij in aanmerking voor een taxi.
  • Van ouders wordt verwacht dat zij, als begeleiding nodig is bij het fietsen of in het openbaar vervoer,dit zelf organiseren. De maximale reistijd voor de begeleider mag in totaal vier uur per dag zijn, voor twee keer heen en weer reizen van huis naar school en inclusief wachttijden. Wanneer dit meer dan 4 uur is, dan is aangepast vervoer voor uw kind mogelijk. De kosten van het openbaar vervoer of fiets worden voor zowel de leerling als de begeleider vergoed.
  • De kilometergrens om aanspraak te kunnen maken, is 6 kilometer.

Wat kunt u doen?

Belangrijk is dat wij over voldoende informatie beschikken om te beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Stuur daarom een compleet ingevuld aanvraagformulier in.

Procedure advies Treve

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zal door de gemeente advies worden opgevraagd bij Treve. Treve zal u verzoeken medische informatie te overleggen waaruit blijk dat uw kind niet met het openbaar vervoer of fiets kan reizen. Deze informatie mag maximaal 5 jaar oud zijn.
Treve kijkt op basis van de ontvangen informatie of een nader persoonlijk gesprek/onderzoek nodig is om te bepalen of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan.
De kosten van het advies komen voor rekening van de gemeente.
Degene die het onderzoek uitvoert is gewend met kinderen te werken en heeft ervaring met het geven van advies met betrekking tot het leerlingenvervoer.
Het zal niet altijd noodzakelijk zijn dat uw kind bij het gesprek/onderzoek aanwezig is.
Na ontvangst van het advies zal de gemeente zo spoedig mogelijk een beslissing nemen op uw aanvraag.

 

Meer informatie

Afdeling voorzieningen
Email: wmo@brielle.nl
Telefoon: 0181 471 111