De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter: mevrouw N. Bakker
leden:de heer W. Boeren
 de heer Joop van Dooren
 mevrouw E. van den Kerkhoff 
 mevrouw J. Piek-Roest
 mevrouw Sylvia op de Weegh

Hieronder stelt een aantal zich nader voor:

Mevrouw N. Bakker - voorzitter ASD

Ik woon sinds 2010 in Brielle met een aantal huisdieren. Daarnaast speel ik muziek en vind ik het leuk om te diepzee duiken en zowel boven als onderwater foto’s te maken.
Daarvoor woonde ik in Hellevoetsluis waar ik acht jaar gemeente raadslid was. Eén van mijn portefeuilles was gezondheidszorg, welzijn en onderwijs, de voorbereiding tot invoering van de WMO tot heden heb ik meegemaakt en op de voet gevolgd.

Mijn interesses voor de WMO zijn breed en divers, misschien omdat ik diverse functies heb gehad binnen het welzijn en de gezondheidszorg. Er is ervaring in het ouderen- en jongerenwerk, als interim manager bij de Thuiszorg en coördinator in het welzijn.

De komende veranderingen, hoop ik als lid van de Adviesraad Sociaal Domein samen met de gemeente Brielle, zo optimaal mogelijk te volbrengen. Mijn aandachtsgebieden zijn: ouderenzorg, jeugdzorg, huiselijk geweld, participatie en andere.

Wim Boeren - lid ASD

Vanuit Brabant is ons gezin in 1987 verhuisd naar Rockanje. Daar was ons werk. Nadat onze vier kinderen waren uitgevlogen en op eigen benen stonden, zijn mijn vrouw en ik verhuisd naar Brielle.

Mijn werkervaring ligt achtereenvolgens bij de sport (tennis), de krant (De Stem) en het onderwijs (basisonderwijs en HBO). Vooral via het onderwijs waren er regelmatige contacten met zorgverleners in de jeugdzorg en de zorg voor jong volwassenen.
Privé actief als mantelzorger, bewindvoerder en curator.
Secretaris van het Briels Klokkenluiders Gilde.

Binnen de Adviesraad zal ik me met name richten op de WMO. Het is van belang zoveel mogelijk te spreken met mensen die te maken hebben met het gevolg van het sociaal beleid in onze gemeente. Ik zie het als mijn taak ontwikkelingen te signaleren die van belang zijn voor zorgvragers, zodat de ASD een goed onderbouwd advies aan het College van B&W kan geven.
Mijn ervaring in Brielle is dat de Adviesraad Sociaal Domein kan meedenken voordat een beleidsstuk is afgerond en ter advisering aan de adviesraad wordt voorgelegd.

Joop van Dooren - lid ASD

Joop van Doren (1952) woont bijna 40 jaar in Brielle. Na pensionering bij ING meer tijd voor andere zaken zoals het wel en wee van ons mooie Brielle. Al 5 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van de Plantage waarin wensen van bewoners mogelijk worden gemaakt d.m.v. donateurs en sponsoren.

Sinds het voorjaar van 2017 maak ik deel uit van de ASD raad.  De ASD raad geeft mij de gelegenheid om mee te denken over de plannen in het Sociaal Domein. Ik zit in de cluster WMO. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar de betekenis van (gewijzigd) beleid voor de inwoners van de gemeente.

Sylvia op de Weegh - lid ASD

Mijn naam is Sylvia op de Weegh. Ik woon sinds 1994 in Brielle samen met mijn man en dochter. Sinds ik in Brielle woon, ben ik actief lid van de 1-Aprilvereniging en geniet ik ieder jaar van een heerlijke 1-aprilviering. Daarnaast ben ik actief in de ouderraad van OBS De Branding en ben ik lid van tennisvereniging B.T.V. E’68. Naast het spelen van tenniswedstrijden zet ik mij in als competitieleider en organiseer ik samen met anderen de open toernooien.

Na jaren in het bankwezen te hebben gewerkt, heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs waar ik werkzaam ben als Financial Controller. In de tussenliggende periode heb ik als consultant bij diverse gemeenten gewerkt in de Publieke Sector en mij beziggehouden met WMO, Jeugdbeleid en Participatiewetgeving. Ik merkte dat ik een klik had met het Sociaal Domein en het prettig vond iets te kunnen betekenen voor de medemens.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein bij de gemeente Brielle, hoop ik een brug te kunnen slaan tussen de gemeente en haar de inwoners.