Laatste landelijke maatregelen

Het kabinet neemt de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

Lees de tekst van de persconferentie in eenvoudige taal.

Eerste stap openingsplan per 28 april

Op 28 april worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen blijven gelden.

 • Einde avondklok
  Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok.
 • Thuisbezoek naar 2 personen
  Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.
 • Terrassen open
  Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht. Bekijk alle regels die gelden op het terras.

  In de volgende stappen van het openingsplan worden de voorwaarden voor de horeca verruimd.
 • Winkels en markten open
  Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk alleen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 20.00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. Het dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht.

  Op warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. Zoals bijvoorbeeld kleding en cosmetica.
 • Hoger onderwijs 1 dag per week
  Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.
 • Theorie-examen mogelijk
  Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.
 • Uitvaarten
  Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100.

Vervolgstappen openingsplan

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. Dan kan er bijvoorbeeld meer als het gaat om buitenlocaties, zoals dierentuinen en pretparken. Ook kan er dan onder voorwaarden weer binnen en meer buiten gesport worden.

Op 3 mei horen we of deze tweede stap gezet kan worden. Dan wordt ook meer bekend over het reisadvies. Welke maatregelen verder nog worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, is te zien in het overzicht van het openingsplan.

Vaccineren

Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf begin juni veel meer mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad.

Basisregels

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste basisregels die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Hou 1,5 meter afstand tot anderen
 • Werk zo veel mogelijk thuis

Deze basisregels gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een financiële regeling van de Rijksoverheid voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten (gedeeltelijk) niet meer kunnen betalen. De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de gemeente Brielle en Nissewaard.

U kunt de TONK maximaal 6 maanden (januari 2021 tot en met juni 2021) krijgen. De TONK is een eenmalig bedrag van maximaal € 900 euro De bijdrage wordt in een keer uitbetaald. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Waar is TONK voor?

De TONK is bedoeld als tegemoetkoming voor de woonkosten. Woonkosten zijn:

 • bruto huurprijs, inclusief servicekosten;
 • bruto hypotheek, inclusief de bijdrage aan VvE.

Huurkosten of hypotheekposten voor een bedrijfspand worden niet door TONK vergoed.

Voor wie?

 • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar door een terugval in inkomsten de woonlasten niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen. Ook mensen die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
 • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Door de terugval in inkomsten kunnen zij woonlasten niet meer betalen.

Voor huishoudens die terugvallen op een bijstandsuitkering en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen, geldt hiervoor de (gewone) Bijzondere bijstand volgens de Participatiewet.

Voorwaarden

Om voor de TONK in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

Een huishouden krijgt een tijdelijke ondersteuning als de aanvrager in ieder geval:

 1. door de coronacrisis een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het inkomen heeft van minimaal 25% en dit aantoonbaar kan verklaren.
 2. de gestelde normwaarde vanuit de Wet op de huurtoeslag 2021 van € 448,- overschrijdt.
 3. 18 jaar of ouder is en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 4. geen bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet.
Vermogen

Er wordt geen vermogenstoets gedaan.

Aanvragen

De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de gemeente Brielle en Nissewaard.

U kunt de TONK maximaal 6 maanden (januari 2021 tot en met juni 2021) krijgen. De bijdrage wordt in een keer uitbetaald. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Voor meer informatie en aanvragen: www.nissewaard.nl/tonk

Onderwijs & kinderopvang

Informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus vindt u hier. Ook vindt u hier veelgestelde vragen over mondkapjes in het onderwijs.

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt vooralsnog 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april 2021 weer open

De BSO is vanaf maandag 19 april 2021 weer volledig open. BSO’s kunnen veilig en verantwoord open. Wel wordt aan BSO’s gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Net als in het primair onderwijs en de kinderdagopvang. Elke BSO organisatie stelt voor de eigen locatie een plan op waarin zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk te beperken. Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

 

Horeca & evenementen

Vanaf 14 oktober 22.00 uur is de horeca gesloten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Hier vindt u meer informatie over de maatregelen die gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

Verpleeghuizen

Neem voor de bezoekregeling contact op met het betreffende verpleegtehuis.

Lees hier de algemene informatie van de Rijksoverheid.