Laatste landelijke maatregelen

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben.

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Maatregelen per 10 juli

Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter

 • Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.
 • Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
 • Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport

 • Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteitenzijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
 • Evenementen duren maximaal 24 uur.

Geen verandering voor doorstroomlocaties

Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Houd feestjes klein en beheersbaar

De basisregels blijven belangrijk. Als je anderhalve meter afstand houdt is er veel mogelijk. Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd je feestjes klein en beheersbaar, en houd anderhalve meter afstand.

Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona. Ook wie al gevaccineerd is.

Lezen van het hele reisadvies belangrijk

Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.

Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. En kijk niet alleen naar de kleur van uw favoriete vakantieland. Maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat precies welke maatregelen gelden voor het land waar u naartoe wilt en de landen waar u doorheen reist. Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de CoronaCheck-app of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd kunt u zich gratis laten testen voor vertrek.

Basisregels

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste basisregels die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Hou 1,5 meter afstand tot anderen
 • Werk zo veel mogelijk thuis

Deze basisregels gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een financiële regeling van de Rijksoverheid voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten (gedeeltelijk) niet meer kunnen betalen. De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de gemeente Brielle en Nissewaard.

U kunt de TONK maximaal 9 maanden (januari 2021 tot en met september 2021) krijgen. De TONK is een eenmalig bedrag van maximaal € 4.500 euro. De bijdrage wordt in een keer uitbetaald. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

 

Aanvragen

De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de gemeente Brielle en Nissewaard.Voor meer informatie en aanvragen: www.nissewaard.nl/tonk

Ontvang u een bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard of Brielle? Vraag dan de woonkostentoeslag aan.

Heeft u al TONK ontvangen? Dan krijgt u bericht van de gemeente over de verlening.

Waar is TONK voor?

De TONK is bedoeld als tegemoetkoming voor de woonkosten. Woonkosten zijn bijvoorbeeld:

 • de kale huur en servicekosten;
 • rente en aflossing van de hypotheek, erfpachtcanon en een bedrag van € 100,- voor onderhoudskosten;
 • premie voor de opstal- of inboedelverzekering;
 • afvalstoffen- en rioolheffing en onroerendezaakbelasting;
 • kosten van energie- en watergebruik.

Huurkosten of hypotheekposten voor een bedrijfspand worden niet door TONK vergoed. De TONK is geen vervanging van óf aanvulling op het inkomen, maar is bestedingsgebonden. Daarom is de TONK-uitkering een onbelaste uitkering. Huurkosten of hypotheekposten voor een bedrijfspand worden niet door TONK vergoed.

Voor wie?

 • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar door een terugval in inkomsten de woonkosten niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen. Ook mensen die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

 • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Door de terugval in inkomsten kunnen zij woonkosten niet meer betalen.

 • Voor huishoudens die terugvallen op een bijstandsuitkering en daardoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen, geldt hiervoor de (gewone) Bijzondere bijstand volgens de Participatiewet.

Voorwaarden

Om voor de TONK in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

Een huishouden krijgt een tijdelijke ondersteuning als de aanvrager in ieder geval:

 1. door de coronacrisis een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het inkomen heeft van minimaal 20% en dit aantoonbaar kan verklaren.

 2. 18 jaar of ouder is en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 3. geen bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet.

Vermogen

Er wordt geen vermogenstoets gedaan.

Onderwijs & kinderopvang

Informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus vindt u hier. Ook vindt u hier veelgestelde vragen over mondkapjes in het onderwijs.

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt vooralsnog 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april 2021 weer open

De BSO is vanaf maandag 19 april 2021 weer volledig open. BSO’s kunnen veilig en verantwoord open. Wel wordt aan BSO’s gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Net als in het primair onderwijs en de kinderdagopvang. Elke BSO organisatie stelt voor de eigen locatie een plan op waarin zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk te beperken. Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

 

Horeca & evenementen

Vanaf 14 oktober 22.00 uur is de horeca gesloten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Hier vindt u meer informatie over de maatregelen die gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

Verpleeghuizen

Neem voor de bezoekregeling contact op met het betreffende verpleegtehuis.

Lees hier de algemene informatie van de Rijksoverheid.