Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Door op Voorne-Putten en in Brielle uitvoering te geven aan de in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gemaakte afspraken, zetten wij ons in om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken in onze directe leefomgeving, en dragen we tevens bij aan het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. De eerste stap van het proces, het opleveren van de stresstest, is inmiddels doorlopen. Met als resultaat het digitale portaal van de klimaatstresstest.

Bekijk het portaal hier. Dit portaal dient als input voor de klimaatdialogen die gevoerd gaan worden op Voorne-Putten.