Bezoek het Stadskantoor alleen op afspraak of na telefonisch afspraak: 0181 471111. Dit geldt niet voor de milieustraat. 

Klacht over de gemeente Brielle

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Iedereen kan een klacht indienen over een gedraging van het gemeentebestuur of van de medewerkers. Het gaat daarbij om de manier waarop een bestuurder of medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen.