Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.

In Brielle is de kinderopvang geregeld bij:

Humankind

Gooteplein 5

t: 0181 307 720/730/740

w: humankind.nl(externe link)