Lintjes werden in gemeente Brielle tot op heden alleen aan volwassenen toegekend, maar nu is er ook een Jongerenlintje. Er zijn jongeren die zich op een bijzondere wijze inzetten binnen de Brielse samenleving op het gebied van vrijwilligerswerk en/of mantelzorg, maar ook een bijzondere heldendaad kan aanleiding zijn om iemand voor te dragen. En juist in deze coronatijd zijn er jongeren geweest, die zich extra hebben ingezet om steun of hulp te bieden aan andere mensen.

Wij zijn op zoek naar deze jonge helden! 

Wie mag nomineren?

Iedere organisatie (school, vereniging, dorpsraden e.d.) of natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar kan een jongere voordragen voor een jongerenlintje. De indiener van het voorstel geeft tenminste 2 meerjarige personen op die het voorstel ondersteunen en die geen familie zijn van de genomineerde jeugdige.

Wie komt in aanmerking voor het jongerenlintje?

De voorgedragen jongere moet:

  • 18 jaar of jonger zijn;
  • woonachtig zijn in de gemeente Brielle;

De prestatie of activiteit dient te voldoen aan minimaal 1 van onderstaande voorwaarden:

  • op een bijzondere wijze hebben ingezet binnen de Brielse samenleving op het gebied van vrijwilligerswerk en/of mantelzorg; 
  • of een bijzondere heldendaad te hebben verricht; 
  • of enorm uitblinken in een activiteit of hobby op het gebied van kunst en cultuur, blijkend uit de landelijke aandacht die hiervoor is geweest. 
  • of op een bijzondere manier verdienstelijk is geweest voor de gemeente Brielle of tussen doelgroepen.

Wie beslist over de toekenning?

Het college van burgemeester en wethouders beslist over toekenning op voordracht van de wethouder jeugd. 

Het voorstel dient natuurlijk wel te allen tijde een geheim te blijven voor de voorgedragen jongere!

Klik hier om online iemand voor te dragen voor een jongerenlintje